Värderingar för hållbarhet

I åratal har miljörörelsen larmat om ökande klimatutsläpp, accelererande artutrotning, döende hav och gifter i näringskedjorna. Men trots hårt arbete och rationell argumentation har man misslyckats med att få till stånd förändringar i människors attityder till utvecklingen i världen. Vad ligger bakom detta fundamentala misslyckande? Varför reagerar inte fler människor på fakta om tillståndet i världen? Enligt rapporten Common Cause- Working with our cultural values (WWF, Oxfam, Friends of the Earth,CPRE, Climate Outreach Information Network 2010) finns förklaringen i den värderingsförskjutning som skett i samhället.

Klicka här för att läsa hela artikeln »

Nu startar Omställning Vimmerby/ Hultsfred!

Den 6e februari bildas Vimmerby/ Hultsfreds egen Omställningsgrupp! Omställningsrörelsen handlar om hur vi skapar ett mer jämlikt, mer hälsosamt, mer socialt och på alla sätt ett bättre samhälle, samtidigt som vi minskar vår resursförbrukning och vårt oljeberoende. Omställningsgruppen innebär en möjlighet att diskutera vår tids ödesfrågor med andra intresserade, men också att sjösätta gemensamma projekt som gör oss själva och vårt närsamhälle mindre sårbart. Kom med om du är intresserad av framtidsfrågor!

Klicka här för att läsa hela artikeln »

Anmäl arrangemang till Framtidsveckan!

24 mars- 1 april är det dax för Framtidsveckan i Astrid Lindgrens Hembygd- Hultsfred, Eksjö, Oskarshamn och Vimmerby kommuner. Omställning Tranås anordnar samtidigt sin första Framtidsvecka i Aneby, Tranås och Ydre med omnejd. Nu är det hög tid att anmäla arrangemang till veckan.

Klicka här för att läsa hela artikeln »

Dagar att uppmärksamma 2012

2011 var ett gatuprotesternas år, och Time Magazine utsåg demonstranten till Person of the Year. Även här på hemmaplan finns det ju anledning att engagera sig och visa sina åsikter i olika frågor. Framtidsforum har sammanställt en lista över aktiondagar 2012.

Klicka här för att läsa hela artikeln »

Vill du engagera dig ideellt?

Vill du göra något på din fritid som kan vara värdefullt för någon annan? Volontärbyrån förmedlar kontakter mellan uppdragsgivare och volontärer i hela Sverige.

Klicka här för att läsa hela artikeln »

Lästips: New Economics Foundation

New Economics Foundation (NEF) är en oberoende brittisk tankesmedja med teman som klimat, lokal ekonomi, välbefinnande, finanssystemet och ekonomi på naturens villkor som arbetsområden.

Klicka här för att läsa hela artikeln »

Klimatomställningen och det goda livet

Kan vi förlita oss på att vi med hjälp av ny teknik ska kunna minska våra utsläpp till en nivå där vi inte riskerar klimatkaos? Det blir allt tydligare att vi inte kan det, och att genomgående livsstil- och beteendeförändringar också krävs. Men behöver dessa innebära uppoffringar och en sämre livskvalitet? Eller kan de förändringar vi måste göra för att minska våra utsläpp rentav ge oss ökad livskvalitet? Naturvårdsverket har finansierat ett forskningsprojekt omkring klimatomställning, livsstilsförändringar och människors välbefinnande.

Klicka här för att läsa hela artikeln »

Stor ökning av Sveriges klimatutsläpp

De svenska utsläppen av växthusgaser ökade med skrämmande 10 procent under 2010. Det visar de siffror som Naturvårdsverket presenterade under december. Siffrorna ligger på denna höga nivå trots att de utsläpp som Sverige ger upphov till genom import inte är medräknade.

Klicka här för att läsa hela artikeln »