Öppna / stäng meny

Slutet på världen så som vi känner den?

Är de kriser som skakar den globala civilisationen tecken på att vi gått in i en ny era; en tid när de kulturella berättelser som vår samhällsstruktur vilar på överges? Tron på den eviga tillväxten, tekniken som frälsare och människan som skild från naturen framstår som alltmer verklighetsfrånvänd. Är vårt komplexa samhällsbygge på väg att rämna? Dark Mountain Project anordnar en kulturfestival med namnet Ociviliserat, och hälsar välkommen till slutet på världen så som vi känner den.

Dark Mountain Project vill ifrågasätta och skapa alternativ till de kulturella berättelser som är vårt samhälles grundvalar. Kulturrörelsen startade 2009, och för samman författare, konstnärer, tänkare, forskare och politiska aktivister med olika bakgrund. En av rörelsens utgångspunkter är att konsten har en viktig roll att spela när vi försöker förstå den omvälvning vi genomgår.

Ociviliserat är Dark Mountain Projects mötesplats- en festival som blandar musik, samtal, workshops, föreläsningar, teater och film. Festivalen erbjuder ett tillfälle att möta andra som ställer de svåra frågorna och tror på alternativen. Ociviliserat arrangeras för första gången i Stockholm den 26 maj.

Läs mer på Dark Mountain Projects svenska hemsida. 

 

Vilken lokal utveckling vill du att vi ska stödja?

FRAMTIDSFORUM Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd drar upp riktlinjer för en ny programperiod. Du kan vara med och påverka redan nu. Välkommen till startmöte i den spännande processen att beskriva vad som kan göras i vårt område.

Skogsträdgårdskurs

FRAMTIDSFORUM En skogsträdgård är ett självreglerande ekosystem som du anlägger för att producera mat och andra nyttigheter med minimal arbetsinsats över tid. Kom och lär dig hur man gör över en helg i sommar. Antalet platser är begränsat!

Landsbygdsriksdagen 2014 - Omställning viktigaste frågan!

FRAMTIDSFORUM Framtidsforum besökte landsbygdsriksdagen i helgen, och efter lördagens Open space hade "Omställning" röstats fram som den viktigaste frågan att arbeta med på och för utvecklingen på Sveriges landsbygder!

Lokalekonomidagarna 2014 på Fredensborg

FRAMTIDSFORUM Nu har dokumentationen från Lokalekonomidagen på Fredensborg blivit klar. Inom kort kommer det även gå att se om alla föreläsningar då de filmades i sin helhet.

Nyhetsbrevet sponsras av:

Vi som publicerar på brevethemifrån.se: