Öppna / stäng meny

#Attraktivindustri- miljonprojekt

Fler bilder

Eksjö.nu får fem miljoner kronor från Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna för att hjälpa företagen med kompetensutveckling. Planen är att #Attraktivindustri ska utbilda 250 personer på företag i fyra kommuner.

Näringslivet i regionen är överens om att morgondagens vinnare blir de företag som har den mest kompetenta personalen. Konkurrensen om arbetskraften hårdnar samtidigt som arbetsuppgifterna i industrin blir alltmer kvalificerade. Projektet Attraktiv industri ska säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats.

–Företagen i de mindre kommunerna måste agera för att säkra den framtida kompetensförsörjningen. Genom rätt utbildningsinsatser kan vi möta en ökad efterfrågan med en helt annan kunskapsstatus, säger Marie Brask, näringslivschef i Eksjö kommun och initiativtagare till projektet.

Projektet vänder sig såväl till små som medelstora och större företag i alla branscher. Upptagningsområdet omfattar, förutom Eksjö kommun, även Sävsjö, Aneby och Vetlanda kommuner.

Redan i höst inleds arbetet med en stor kartläggning över vilka kompetensbehov som finns på företagen. Utifrån analysen sammanställs sedan en lista på vilka utbildningar som är aktuella och antalet deltagare på respektive utbildning. 

Utbildningarna förläggs på företagen och kommer att genomföras under perioden maj 2019 till juni 2021.
–Det finns ett stort behov av mobilisering inom såväl kompetens som förmåga till anpassning och nytänkande, inte minst inom jämställdhet och miljö. Genom en bred spridning, både när det gäller branscher och geografi ser vi stora möjligheter till lärande. Att mötas över gränserna och ta del av varandras arbetssätt, problemlösning, processer och utveckling på individnivå, skapar vi förutsättningar för företagen att utvecklas, säger Marie Brask.

Det långsiktiga målet med projektet är att öka företagens och branschernas attraktion genom att visa på utvecklingsmöjligheter inom tillverkningsindustrin.

Projektledare blir Desirée Källqvist, som tidigare varit projektledare för flera större näringsfrämjande verksamheter.

Galaxen lagar från grunden

EKSJö I förskolehuset Galaxens kök lagas allt utom köttbullarna från grunden. Under klimatveckan serverades enbart närproducerad/svensk mat. ”Vår dröm är att ha lokala leverantörer”, säger kocken Marianne Jonsson.

Jessica tar över Blomsterliv

EKSJö Efter 14 år på Interflora är Jessica Stridh ett bekant ansikte för Eksjöborna. I dagarna tog hon över Blomsterliv på Norra Storgatan.

Dialog om företagsklimatet

EKSJö Eksjö ligger över rikssnittet när det gäller hur företagarna uppfattar tillgången till arbetskraft med relevant kompetens. Dessutom upplever kommunens företag att såväl media som skolan och allmänheten har en bättre inställning till företagande. Det visar färsk statistik i Svenskt Näringslivs kommunranking.

Franchisetorget till Eksjö

EKSJö Franschistorget gör ett enda stopp på Småländska Höglandet under sin Sverigeturné 2018. Eksjö.nu är lokal värd för denna informations- och inspirationskväll, som under två timmar ska ge en god inblick i vad det innebär att starta eget som franchisetagare.

Evenemang i regionen

Eksjö

Saknar data från alltsomsker.nu

Se hela evenemangskalendern på alltsomsker.nu

Nyhetsbrevet sponsras av:

Vi som publicerar på brevethemifrån.se: