Öppna / stäng meny

#Attraktivindustri- miljonprojekt

Fler bilder

Eksjö.nu får fem miljoner kronor från Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna för att hjälpa företagen med kompetensutveckling. Planen är att #Attraktivindustri ska utbilda 250 personer på företag i fyra kommuner.

Näringslivet i regionen är överens om att morgondagens vinnare blir de företag som har den mest kompetenta personalen. Konkurrensen om arbetskraften hårdnar samtidigt som arbetsuppgifterna i industrin blir alltmer kvalificerade. Projektet Attraktiv industri ska säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats.

–Företagen i de mindre kommunerna måste agera för att säkra den framtida kompetensförsörjningen. Genom rätt utbildningsinsatser kan vi möta en ökad efterfrågan med en helt annan kunskapsstatus, säger Marie Brask, näringslivschef i Eksjö kommun och initiativtagare till projektet.

Projektet vänder sig såväl till små som medelstora och större företag i alla branscher. Upptagningsområdet omfattar, förutom Eksjö kommun, även Sävsjö, Aneby och Vetlanda kommuner.

Redan i höst inleds arbetet med en stor kartläggning över vilka kompetensbehov som finns på företagen. Utifrån analysen sammanställs sedan en lista på vilka utbildningar som är aktuella och antalet deltagare på respektive utbildning. 

Utbildningarna förläggs på företagen och kommer att genomföras under perioden maj 2019 till juni 2021.
–Det finns ett stort behov av mobilisering inom såväl kompetens som förmåga till anpassning och nytänkande, inte minst inom jämställdhet och miljö. Genom en bred spridning, både när det gäller branscher och geografi ser vi stora möjligheter till lärande. Att mötas över gränserna och ta del av varandras arbetssätt, problemlösning, processer och utveckling på individnivå, skapar vi förutsättningar för företagen att utvecklas, säger Marie Brask.

Det långsiktiga målet med projektet är att öka företagens och branschernas attraktion genom att visa på utvecklingsmöjligheter inom tillverkningsindustrin.

Projektledare blir Desirée Källqvist, som tidigare varit projektledare för flera större näringsfrämjande verksamheter.

Odlingsakademien - odling som livsstil

EKSJö Under 2019 sjösätter Astrid Lindgrens Hembygd ett nytt hållbarhetsprojekt med fokus på odling. Först ut är tre parallella odlingskurser. Kurserna hålls i Eksjö, Mariannelund och Vimmerby med tre av områdets mest erfarna odlare som ledare: Eva Ekenberg och Ola Johansson och Hillevi Helmfrid. Kurserna följer odlingsåret och omfattar en kväll i månaden från februari till november.

Vaxblekarens vintersatsning

EKSJö Vaxblekaregården i Eksjö har länge drömt om en inglasad vinterträdgård. Förra veckan kunde Marcus Johansson och Lasse Ugarph och deras kollegor inviga ett gigantiskt tält med glasväggar och plats för 150 gäster på bakgården. Här serveras julbord med show hela december.

#Attraktivindustri- miljonprojekt

EKSJö Eksjö.nu får fem miljoner kronor från Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna för att hjälpa företagen med kompetensutveckling. Planen är att #Attraktivindustri ska utbilda 250 personer på företag i fyra kommuner.

Supported Employment – en lyckad väg till jobb

EKSJö Den ena driver ett bageri. Den andra har under många år längtat efter ett vanligt jobb. Båda älskar att baka. Tack vare Supported Employment är de numera kollegor på Lennarts konditori.

Nyhetsbrevet sponsras av:

Vi som publicerar på brevethemifrån.se: