Öppna / stäng meny

Dialog om företagsklimatet

Fakta

Eksjö och grannkommunerna

Svenskt Näringsliv 2018
Ranking företagsklimat

24 Ydre
43 Aneby
79 Vetlanda
97 Nässjö
111 Sävsjö
119 Eksjö
213 Hultsfred
248 Vimmerby

112 Jönköping
129 Linköping

Eksjö ligger över rikssnittet när det gäller hur företagarna uppfattar tillgången till arbetskraft med relevant kompetens. Dessutom upplever kommunens företag att såväl media som skolan och allmänheten har en bättre inställning till företagande. Det visar färsk statistik i Svenskt Näringslivs kommunranking.

Kommunpolitikernas attityder till företagande upplevs däremot vara sämre än tidigare, medan tjänstemännen får högre betyg än i fjol. Sämst betyg får Eksjö för vägnät, tåg- och flygförbindelser. 

Totalt sett tappar Eksjö sex placeringar och landar på plats 119 i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Mycket är bra, men mycket kan också göras bättre. Därför hade näringslivschef Marie Brask och Svenskt Näringslivs regionchef Dan Sylvebo bjudit in företagare, tjänstemän och politiker att ta del av rankingen, men också att bidra med idéer, tankar och förbättringsförslag. Ett 40-tal personer kom till workshopen som var förlagd till Filmbyn Småland.

Infrastrukturen, det lokala vägnätets eftersatta underhåll och vikten av att återinföra tågtrafik och att skapa bättre förutsättningar att åka kollektivt var några av de ämnen som lyftes i de efterföljande diskussionerna. Även kommunikation mellan politiker, tjänstemän och företagare var ett återkommande tema. Det personliga mötet värderas högt både företagare och politiker var eniga om att företagsbesök är ett av de bästa sätten att mötas.

Bland de konkreta förslag som framfördes kan bland annat nämnas behovet av en handbok, checklista och tydligare instruktioner för kommunala tillstånd, bygglov etc. Flera företagare signalerade också en tydlig vilja att anställa fler nyanlända på arbetsplatsen och framförde att språket är en förutsättning för att det ska fungera. Vidare framförde företagarna värdet av ett gott värdskap, en bra skola, tidiga kontakter mellan skola och näringsliv samt goda förutsättningar för praktikplatser, lärlingsplatser och extratjänster. Flera företagare efterfrågade också en större öppenhet när det gäller ekonomin i kommunala verksamheter.

Läs mer på www.svensktnaringsliv.se

Odlingsakademien - odling som livsstil

EKSJö Under 2019 sjösätter Astrid Lindgrens Hembygd ett nytt hållbarhetsprojekt med fokus på odling. Först ut är tre parallella odlingskurser. Kurserna hålls i Eksjö, Mariannelund och Vimmerby med tre av områdets mest erfarna odlare som ledare: Eva Ekenberg och Ola Johansson och Hillevi Helmfrid. Kurserna följer odlingsåret och omfattar en kväll i månaden från februari till november.

Vaxblekarens vintersatsning

EKSJö Vaxblekaregården i Eksjö har länge drömt om en inglasad vinterträdgård. Förra veckan kunde Marcus Johansson och Lasse Ugarph och deras kollegor inviga ett gigantiskt tält med glasväggar och plats för 150 gäster på bakgården. Här serveras julbord med show hela december.

#Attraktivindustri- miljonprojekt

EKSJö Eksjö.nu får fem miljoner kronor från Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna för att hjälpa företagen med kompetensutveckling. Planen är att #Attraktivindustri ska utbilda 250 personer på företag i fyra kommuner.

Supported Employment – en lyckad väg till jobb

EKSJö Den ena driver ett bageri. Den andra har under många år längtat efter ett vanligt jobb. Båda älskar att baka. Tack vare Supported Employment är de numera kollegor på Lennarts konditori.

Nyhetsbrevet sponsras av:

Vi som publicerar på brevethemifrån.se: