Öppna / stäng meny

Fiesta sätter Eksjö på kartan

Fakta


Motivering:
”Årets Turistpris tilldelas föreningen Fiesta för arbetet med Eksjö Stadsfest. Stadsfesten har under sin tioåriga historia växt till ett av landets största musikarrangemang. Småland och Eksjö har därigenom placerat sig på den svenska nöjeskartans övre del. Ett arrangemang av denna dignitet kräver en omfattande ideell insats. Flera hundra personer är engagerade under hela året med planering och genomförande. Stadsfesten genererar ett stort antal besökare och därmed ekonomiska vinster för besöksnäringen. Med denna utmärkelse tackar vi er för det inspirerande arbetet med att förverkliga denna synnerligen populära musikfest.”

Priset delas ut av eksjö.nu

Årets Turistpris delas ut till ett företag, förening eller person som är en förebild för andra genom att vara extra kreativ och företagsam. I år gick priset till Föreningen Fiesta som under en tioårsperiod utvecklat Eksjö Stadsfest till ett av landets stora musikevenemang.

Eksjö stadsfest är årets viktigaste fest för Eksjöborna och betraktas som succé varje gång, både av besökare, artister och inte minst av den stora stab av ideellt arbetande funktionärer som gör arrangemanget möjligt. Årets upplaga hade 24 000 besökare, varav hälften kom från en annan kommun eller ort än Eksjö. Enligt en enkätundersökning som genomfördes under helgen konsumerade besökarna i snitt för mellan 700 och 900 kronor per person under de två festivaldagarna, vilket genererar en turistekonomisk omsättning på 10-12 miljoner kronor för Eksjös handel, restauranger och näringsliv.

Framgångar
Den 10-årsjubilerande stadsfesten har genom åren haft både med och motgångar. De senaste fyra åren har föreningen Fiesta dock skördat framgångar på alla plan: genomförande, artistbokningar, nöjda besökare och god ekonomi. Efter den extra påkostade stadsfesten 2017 kan föreningen redovisa ett resultat på 108 000 kronor. Föreningen har pengar på banken, inga skulder och samtliga leverantörsfakturor är betalda.

Ideellt arbete
Det faktum att alla arbetar ideellt bidrar givetvis till den goda ekonomin, men arbetssättet är också en av grundpelarna till den vi-känsla som föreningen lyckats bygga upp. Oavsett vilken roll man har i föreningen jobbar alla på lika villkor. Alla drivs av ett gemensamt intresse samt ett engagemang och en vilja att göra något för den lilla stad man bor i.

Maria Stejdahl ny ordförande

I samband med föreningens årsmöte valdes Maria Stejdahl till ny ordförande efter Fredrik ”Nizze” Nilsson. Vad ser du som ditt viktigaste uppdrag som ny ordförande?
- Mitt viktigaste uppdrag som ordförande blir att få en hållbarhet i vårt stadsfest-arbete så att vi orkar med det ideella arbetet i längden år efter år. Jag vill vill arbeta för samverkan med andra föreningar, företagare och kommunen. Att bibehålla den goda vi-anda vi har i föreningen är också väldigt viktigt.

Vad betyder det för föreningen att ni fick årets turistpris?
- Vi blev oerhört stolta och glada och det kändes som ett erkännande. Vi vet hur oerhört mycket vi marknadsför Eksjö stads såväl som Eksjö kommun och att vi satt Eksjö än mer på kartan med vår stadsfest. Priset ger ny energi inför 2018!Odlingsakademien - odling som livsstil

EKSJö Under 2019 sjösätter Astrid Lindgrens Hembygd ett nytt hållbarhetsprojekt med fokus på odling. Först ut är tre parallella odlingskurser. Kurserna hålls i Eksjö, Mariannelund och Vimmerby med tre av områdets mest erfarna odlare som ledare: Eva Ekenberg och Ola Johansson och Hillevi Helmfrid. Kurserna följer odlingsåret och omfattar en kväll i månaden från februari till november.

Vaxblekarens vintersatsning

EKSJö Vaxblekaregården i Eksjö har länge drömt om en inglasad vinterträdgård. Förra veckan kunde Marcus Johansson och Lasse Ugarph och deras kollegor inviga ett gigantiskt tält med glasväggar och plats för 150 gäster på bakgården. Här serveras julbord med show hela december.

#Attraktivindustri- miljonprojekt

EKSJö Eksjö.nu får fem miljoner kronor från Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna för att hjälpa företagen med kompetensutveckling. Planen är att #Attraktivindustri ska utbilda 250 personer på företag i fyra kommuner.

Supported Employment – en lyckad väg till jobb

EKSJö Den ena driver ett bageri. Den andra har under många år längtat efter ett vanligt jobb. Båda älskar att baka. Tack vare Supported Employment är de numera kollegor på Lennarts konditori.

Nyhetsbrevet sponsras av:

Vi som publicerar på brevethemifrån.se: