Öppna / stäng meny

Hållbara transporter med eltåg

Som ett led i att skapa hållbara transporter har Region Jönköpings län nu tagit beslut att låta Trafikverket ta fram en järnvägsplan för att elektrifiera sträckan Nässjö- Eksjö. Beslutet välkomnas av många, bland annat Astrid Lindgrens Hembygd, som sedan 2016 arbetat för en återupptagen persontrafik och utvecklad godstrafik med banan Nässjö-Oskarshamn.

Satsningar på infrastruktur är avgörande för en hållbar utveckling, både för Sverige, länet och kommunerna. Det fastslog Region Jönköpings län i den regionala transportplan som fastställdes av regionfullmäktige i augusti 2018. Med planen ställdes siktet in på att alla regionala banor som trafikeras ska vara elektrifierade och hålla god standard. Fram till 2029 finns 220 miljoner konor avsatta för åtgärder för hållbar tågtrafik på regionala banor, och redan i planen framgick att järnvägssträckan Nässjö-Eksjö var högt prioriterad. Nu har nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, KIM, gjort ett förtydligande av planen. Vid januarisammanträdet beslutade nämnden att uppdra åt Trafikverket att ta fram en järnvägsplan för elektrifiering av sträckan Nässjö-Eksjö.

 

Astrid Lindgrens Hembygd som bedriver lokalt led utveckling i Nässjö, Eksjö, Vimmerby, Hultsfred, Högsby och Oskarshamn, fick redan 2016 en uppmaning från de sex medlemskommunerna att arbeta för en återupptagen persontrafik och utvecklad godstrafik på järnvägssträckan Nässjö-Oskarshamn. Genom projektet Hållbara transporter i Astrid Lindgrens Hembygd har såväl PR-resor som seminarier och konferenser genomförts. Projektet har också haft flera överläggningar med länstrafikbolagen på båda sidor om länsgränsen, Region Jönköpings län och Region Kalmar län.

 

-  Elektrifiering är helt avgörande för en hållbar framtida tågtrafik. Att Region Jönköpings län nu är beredda att satsa så stort på sträckan Nässjö-Eksjö är oerhört positivt eftersom den sträckan är en väldigt viktig del av hela banan Nässjö-Oskarshamn säger Torbjörn Midunger, kontaktperson för styrelsen i Astrid Lindgrens Hembygd, som driver projektet.  

-  Att nämndordförande Marcus Eskedahl, dessutom öppnar dörren för en elektrifiering av ytterligare delar av sträckan är mycket intressant, fortsätter Torbjörn.   

 

Läs mer om projektet Hållbara transporter i Astrid Lindgrens Hembygd här

 

Odlingsakademien - odling som livsstil

EKSJö Under 2019 sjösätter Astrid Lindgrens Hembygd ett nytt hållbarhetsprojekt med fokus på odling. Först ut är tre parallella odlingskurser. Kurserna hålls i Eksjö, Mariannelund och Vimmerby med tre av områdets mest erfarna odlare som ledare: Eva Ekenberg och Ola Johansson och Hillevi Helmfrid. Kurserna följer odlingsåret och omfattar en kväll i månaden från februari till november.

Vaxblekarens vintersatsning

EKSJö Vaxblekaregården i Eksjö har länge drömt om en inglasad vinterträdgård. Förra veckan kunde Marcus Johansson och Lasse Ugarph och deras kollegor inviga ett gigantiskt tält med glasväggar och plats för 150 gäster på bakgården. Här serveras julbord med show hela december.

#Attraktivindustri- miljonprojekt

EKSJö Eksjö.nu får fem miljoner kronor från Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna för att hjälpa företagen med kompetensutveckling. Planen är att #Attraktivindustri ska utbilda 250 personer på företag i fyra kommuner.

Supported Employment – en lyckad väg till jobb

EKSJö Den ena driver ett bageri. Den andra har under många år längtat efter ett vanligt jobb. Båda älskar att baka. Tack vare Supported Employment är de numera kollegor på Lennarts konditori.

Nyhetsbrevet sponsras av:

Vi som publicerar på brevethemifrån.se: