Öppna / stäng meny

Handelssituationen kartlagd

Under hösten har ett 40-tal företagare i stadskärnan fått chansen att framföra sina åsikter om handelsutvecklingen i Eksjö. Man har pratat lönsamhet, näthandel, marknadsföring, hot och möjligheter. Samtalen har nu sammanställts i en rapport som ska ligga till grund för Eksjö stadsutvecklings strategiarbete.

Handeln förändras i en allt snabbare takt. De senaste åren har externhandeln och den ökade internetförsäljningen påverkat stadskärnor i hela Sverige. Eksjö har hittills klarat sig bra, men för att kunna fortsätta att växa och utvecklas i en ny tid krävs ett medvetet strategiskt arbete. Hösten 2016 tog Eksjö Stadsutveckling därför beslut om att arbeta fram en sådan strategi. Föreningen har fått särskilda pengar av kommunen för att kunna göra detta.

40-tal möten
Inför styrelsens strategiarbete fick konsult Carina Eldåker uppdraget att, i samverkan med handlare, serviceföretagare och fastighetsägare, kartlägga nuläget och den aktuella situationen. Hon genomförde ett 40-tal möten/besök. Diskussionerna har kretsat både kring den enskilda verksamheten och förutsättningarna att driva butik i Eksjö. Vilka behov har företagarna och vilka utmaningar står de inför? I många fall har butiksägare förmedlat att samtalet var en efterlängtad möjlighet att framföra åsikter, men också en utvecklande vitamininjektion och ett tillfälle att se på den egna verksamheten med nya ögon. I den rapport där arbetet presenterades framgår att Eksjö har ett brett spann av butiksägare. Från företagsledaren, som arbetar målinriktat med försäljning och dagligen lockar kunder från större städer, till hobbyhandlaren, som driver den smalt nischade butiken mer som ett fritidsintresse. Alla är lika viktiga i den helhet som bidrar till besökarens upplevelse och stadskärnans attraktivitet. För att bibehålla, vårda det som finns och utveckla Eksjö som handelsstad måste alla, oavsett utgångsläge, mötas där de är och få möjligheter att växa från sin nivå.   

Potential
Verksamheterna har utvecklingspotential, konstaterar Eldåker i sin rapport, och betonar att stöttning av befintliga företag kan ge minst lika stor utdelning som strävan efter nya etableringar. Det finns ingen uppsjö av lediga lokaler i stan. Däremot står en handfull butiksägare inför generationsskifte eller extern försäljning.
Den samlade bedömningen är att handeln i Eksjö har goda förutsättningar. I många fall skulle inspiration eller några få coachningstimmar inom ett specifikt område göra stor skillnad för den enskilda verksamheten.

Värdefullt bild
–Det har varit väldigt bra för oss att få den här analysen. Vi har fått svart på vitt på hur situationen ser ut, samtidigt som vi måste vara medvetna om att handeln ständigt förändras, säger Paul Hultberg, ordförande i Eksjö stadsutveckling.
Analysen är som sagt en del av det strategiska arbetet med handelsutvecklingen. Dessutom innehåller rapporten ett antal konkreta tips som både Eksjö stadsutveckling, Eksjö handel och Eksjö.nu kommer att jobba vidare med.
– Det handlar om allt från näthandel till individuell coachning och här får vi i Eksjö stadsutveckling en mer samordnande roll, säger Paul Hultberg och tillägger att rapporten också blir ett viktigt underlag när Eksjö stadsutveckling nu ska ta fram en ny, mer konkret vision.

Frida och Oskar får vd-poster

EKSJö Det blev en händelserik torsdag i LindholmsGruppen. På morgonen presenterade Eksjöhus nyheten att syskonen Frida Scherdén och Oskar Lindholm, som fjärde generationens husbyggare i Eksjö, tar över vd-posterna för Eksjöhus AB och Eksjö Modulbygg AB. Samma kväll fick LindholmsGruppen Årets ta-sig-församhetspris på Eksjö Näringslivsfest.

Magisk näringslivsfest

EKSJö Blomsterboden, Spakarps Plantskola, Lunnagårds Sjukhem AB, Regnbågsdalens Café och Guesthouse, Lindholmsgruppen och Markus Kyllenbeck står för årets prestationer inom näringslivet i Eksjö kommun. I går hyllades de på Eksjö näringslivsfest. Festen arrangeras sedan många år tillbaka av eksjö.nu. Årets upplaga går till historien som en magisk afton.

Eksjö Kulturfestival med 50-tal evenemang i hela kommunen

EKSJö Fredag den 26 oktober startar Eksjö Kulturfestival! En vecka späckad av kulturevenemang för alla åldrar i hela kommunen. Invigningen sker på Skuruhatt med stor eldshow och spökvandring.

Galaxen lagar från grunden

EKSJö I förskolehuset Galaxens kök lagas allt utom köttbullarna från grunden. Under klimatveckan serverades enbart närproducerad/svensk mat. ”Vår dröm är att ha lokala leverantörer”, säger kocken Marianne Jonsson.

Evenemang i regionen

Eksjö

Saknar data från alltsomsker.nu

Se hela evenemangskalendern på alltsomsker.nu

Nyhetsbrevet sponsras av:

Vi som publicerar på brevethemifrån.se: