Öppna / stäng meny

Victor satsar på köttdjur i Totarp

Fler bilder

Nu är den nya toppmoderna lösdriftsanläggningen på familjen Carlssons gård mellan Kråkshult och Mariannelund slutbesiktigad. De första kalvarna har fötts på bb-avdelningen och under ett par års tid ska det 1200 kvadratmeter stora kostallet fyllas med 200 köttdjur.

Familjen Carlsson har levererat mjölk från Totarp i generationer. De kom, precis som många andra bönder i Sverige, till en punkt när det gällde att satsa eller att lägga ned. Tack vare nästa generation kunde familjen göra båda delarna. Mjölkproduktionen avvecklades i somras, ungefär samtidigt som den stora investeringen för köttdjur påbörjades.

Byggde sin egen ladugård
Att det blev just yngste sonen som skulle ta huvudansvaret för familjegården var enligt pappa Lars-Åke föga förvånande. Victor har alltid haft ett stort intresse för djur och redan som barn skötte han både hönsen och äggleveranserna från Totarp. På gymnasiet utbildade han sig inom bygg och hann jobba på byggfirman Rosén & Johansson i fyra år innan han i fjol tog tjänstledigt för att bygga sin egen lösdriftsladugård.
I maj påbörjade han renoveringen av den gamla ladugården, med plats för 42 tjurar. I juli inleddes grävarbetena för den nya gödselbrunnen och grunden för den nya ladugården, med bås för 62 dikor, 33 ungdjur, 4 avelstjurar plus kalvar.
Två av Victors närmsta jämnåriga vänner arbetar som grävmaskinist respektive elektriker och har hyrts in vid behov. I tio veckor har Victor haft hjälp av en kollega från byggfirman, i övrigt har han gjort allt själv.

Levande landsbygd
Investeringen beräknades landa en bra bit över fem miljoner, men tack vare Victors egen arbetsinsats stannar kostnaden på fyra miljoner kronor. En genomtänkt satsning på framtiden, landsbygden, det öppna landskapet och en möjlighet att kunna arbeta på gården och samtidigt få tid till annat. Med automatisk utgödsling och eldriven manuell utfordring räknar Victor med att kunna kombinera livet som bonde med ett deltidsjobb som snickare. 
– Det här var ett ganska självklart val för mig säger Victor. Jobbet på gården är fritt, man skapar sin egen dag. Man får vara nära djuren och kan ta tillvara på naturen och årstiderna, säger Victor, som ser fram emot att mularna fortsätter att beta de svårodlade småländskt steniga hagmarkerna runt byn. 
Landskapen förblir öppna. Astrid Lindgren-idyllen bevaras.

Naturligt samspel
I förra veckan slutbesiktigades anläggningen, utan anmärkning, och studiebesöken haglar redan tätt. Djuren tar de hela med ro. I sakta mak vankar dräktiga kvigor och nyförlösta kor mellan de spånbeströdda liggplatserna och utfodringsbåsen. De nyfödda kalvarna håller sig nära mamman.
– De kommer att beta ihop hela sommaren, berättar Victor och medger att köttproduktionen på det viset är mer naturlig än mjölkproduktionen. Kvigkalvarna kommer så småningom att föda egna kalvar på gården och om ett par år beräknas besättningen vara fulltalig. Tjurar köps in från granngårdarna och skulle i princip kunna promenera till Totarp.

Köttleveranser
I dagsläget levereras allt kött centralt. I framtiden hoppas familjen kunna leverera egna köttlådor i trakten.
– Förhoppningsvis inför branschen spårbarhet på svenskt kött så att det blir tydligt i köttdisken i mataffären från vilken gård köttet kommer, säger Victor.

På gården finns även 70 hjortar i ett hägn samt 10 tackor för lammköttproduktion på hobbynivå.Mikrofond Småland

EKSJö Vill du göra en satsning i Småland och behöver säkerhet för banklån, rådgivning eller ett mikrolån? Då kan Mikrofond Småland vara ett alternativ. Mikrofond Småland vänder sig till privatpersoner och småföretag men också till samhällsföreningar och byagrupper.

Ola odlar ätbart

EKSJö Ola Johansson har odlat hela sitt liv. Sedan några år är han tillbaka i barndomshemmet i Mariannelund och den 3000 kvadratmeter stora trädgården vid prästgårdsallén. I samband med klimatveckan har han öppen trädgård och kommer också lära kommunens femåringar mer om odling genom en satsning i Vildparken.

Succé för stadsfesten - igen

EKSJö Inför tioårsjubileet 2017 diskuterade Föreningen Fiesta alternativet att låta ett lyckat jubileum avsluta en epok med stadsfester i Eksjö. Man bestämde sig slutligen för att arrangera en elfte upplaga och att utveckla ett redan lyckad koncept ytterligare. Med facit i hand kan man konstatera att föreningen lyckades. Eksjö Stadsfest 2018 blev en succé.

Wäduren får nytt liv

EKSJö Hon har bland annat drivit restaurang och kafé på järnvägsstationen i Nässjö. Han har jobbat som militär och mäklare. Som pensionärer bestämde de sig för att blåsa liv Wäduren i Bruzaholm, där de öppnat sommarkafé. Nästa år planerar de för både vandrarhem och ställplats.

Nyhetsbrevet sponsras av:

Vi som publicerar på brevethemifrån.se: