Banbrytande regionalt möte om infrastruktur

Den 3 oktober möts företrädare för Trafikverket, Regionförbundet, Kalmar Läns Trafik, Sveriges Riksdag samt näringslivet med flera på Fredensborgs Herrgård i Vimmerby. Kommunerna längs banan finns representerade genom kommunalråd och kommunchefer. Syftet med dagen är att diskutera hur infrastrukturen i regionen kan förbättras.

Den 3 oktober möts företrädare för Trafikverket, Regionförbundet, Kalmar Läns Trafik, Sveriges Riksdag samt näringslivet med flera på Fredensborgs Herrgård i Vimmerby. Kommunerna längs banan finns representerade genom kommunalråd och kommunchefer. Syftet med dagen är att diskutera hur infrastrukturen i regionen kan förbättras.

 
Initiativtagare till mötet är infrastrukturkansliet, som bildades för precis ett år sedan av kommunerna Hultsfred, Högsby, Kinda och Vimmerby. Det är hög tid att ta tillvara och utveckla den infrastruktur som i grunden finns i regionen Kalmar och Östergötland.

Mötet är ett unikt försök att samla nyckelpersoner och beslutsfattare från både stat, region och lokalt samt näringsliv, som kan påverka infrastrukturen i regionen. Förhoppningsvis ska nya skarpa idéer växa fram, exempelvis om hur investeringar avsedda för infrastruktur kan tillfalla regionen på ett bättre sätt.

-Vi hoppas på att vi kan elektrifiera hela banan och sätta in biogaståg,
vilket kan ge ökad produktion på Tekniska verken som ligger i Linköping.
Och vi måste ha tåg som kan köra i högre hastigheter och få en betydligt högre komfort i vagnarna, säger Muharrem Demirok, kommunalråd i Linköping.

Infrastruktursatsningar kräver ett visst mått av tålamod, men på kort sikt är det viktigt att konkret komma igång med små steg i rätt riktning. Vid arbets- och studiependling är det förödande med sena och inställda tåg. Risken är att människor tröttnar och att detta leder till ytterligare befolkningsminskning i regionen. I nuläget använder många tåget för att pendla till arbete eller studier.

 
-Med tanke på att många väljer att pendla fram och tillbaka behåller vi våra
kommuninvånare och det är billigare för studenterna att bo i en lägenhet i Vimmerby än att köpa loss en i Linköping. Många av studenterna väljer på så sätt även att bo hemma hos sina föräldrar under studietiden, säger Micael Glennfalk, kommunalråd i Vimmerby.

Ett framtida mål är att det ska gå att åka Stångdalsbanan mellan Kalmar och Linköping på under två timmar, något som skulle gagna resenärer, näringsliv och kommunerna längs med Stångådalsbanan – såväl stad som landsbygd.
I dagsläget är restiden över tre timmar.

-Möjligheterna har som vi ser det inte tagits tillvara tillräckligt väl. Aktörerna har inte varit entydiga i sina önskemål, och därmed försvagat våra möjligheter till utveckling, säger Michael Leijonhud, initiativtagare och ansvarig för infrastrukturkansliet.

Vill du veta mer?

Kontakta

Michael Leijonhud
michael.leijonhud@hultsfred.se

Infrastrukturkansliet