Deloitte – en lokal global revisionsbyrå!

- Deloitte är en av de stora revisionsbyråerna worldwide med allt vad det betyder av kontaktnät med mera. Vi är också en ytterst lokalt jobbande byrå, berättar Britt-Marie Karlsson auktoriserad revisor på Deloitte.

-Vi har lokalt satsat på samarbete! Idag jobbar grannkommunerna alltmer gemensamt. Deloitte har sedan flera år kontor både i Hultsfred och Vimmerby men med samma personal som betjänar båda områdena. Vi såg tidigt den gemensamma marknaden och arbetsområdet och fördelarna att agera i båda kommunerna, säger Britt-Marie.
 
Deloittes kunder och tjänster
Kontoret betjänar framför allt ägarledda företag och företagare. Det är den sortens företag som finns här i området. Större börsbolag lyser med sin frånvaro. Personalen tycker det är ytterst stimulerande att vara en medaktör till företaget i stort vilket sker mer i ett mindre företag än ett stort.
Deloitte hjälper till med ”allt som företagaren vill ha hjälp med” i form av administration. Företaget bokför, gör bokslut, räknar löner och moms, budgeterar, fixar olika anmälningsärenden, reviderar och ger rådgivning av olika slag för företagets och företagarens bästa.
 
- I de fall vi är valda revisorer får vi hantera våra göromål lite speciellt för att inte hamna i jävsituation. Men det mesta går att fixa med ett riktigt upplägg, bra rutiner och planering! Inget företag är för litet eller för stort. Vår proffsighet går ut på att kunna sätta oss in i kundens situation och prata med varje kund på dennes ”språk”. Vi sätter en ära i att verkligen förklara och utbilda, berättar Britt-Marie.

Arbetsglädje
-Det är otroligt stimulerande att jobba mot olika kunder på det sätt vi gör. Ingen dag är den andre lik. Varje kund har sina speciella problem som vi ska hjälpa till att bemästra och vi kastas ständigt mellan dessa. Ett telefonsamtal med ett problem efterföljs av nästa med kanske motsatt problem. Vi kommer kunderna mycket nära på ett personligt, professionellt sätt, fortsätter Britt-Marie.
 
Personalen
I dagsläget arbetar sju personer i företaget. De senaste åren har de anställt en per år. Britt-Marie tycker att det är en positiv utveckling och är glad för detta.  Av personalen bor två i Hultsfred, en i Vena, tre i Vimmerby och en i Tuna. Av de tre senast anställda har två kommit hitflyttade från större städer.
 
-Vi är stolta att kunna ge dessa en utkomst och på det sättet bidra till att visa upp positiva händelser i vår bygd. Det är alldeles för mycket negativt prat så de positiva händelser som sker kommer i skymundan. Vi är angelägna att på vårt sätt bidra till samhällets utveckling i olika hänseenden och engagerar oss gärna i olika samhälleliga frågor, säger Britt-Marie.
 
Vision
Vår vision och affärsidé är att hjälpa kunden med det den behöver. Vi utbildar gärna om vi ser att företagaren själv eller någon anställd kan ta över fler uppgifter av de vi gjort. Vi vill ha en god kontakt med kunden (förutsättning för ett extra bra jobb) och vi vill ha stimulerande arbetsuppgifter för personalen, avslutar Britt-Marie.