Företagsnytt!

Fakta

Sedan 2011 har det startats 29 nya företag i kommunen

Steget till eget!
Kurser med KomVux

Steget till eget
Startaeget informationskvällar
14 mars, 17 okt, 5 dec kl 18 Campus Hultsfred
Ekonomi, marknadsföring, affärsplan med mera. ALMI Företagspartner medverkar.
Anmälan lots@hultsfred.se, 0495- 24 10 50
 
Kurser med KomVux
Småföretagande A
Företagsekonomi A och B
Rättskunskap
Finansiering och kalkylering
Ansökan ingrid.rosen@hultsfred.se  0495- 24 11 23, senast 15 maj
 

Vi lotsar dig rätt!
lots@hultsfred.se
0495-24 10 50
www.hultsfred.se/naringsliv