Företagsnytt juni!

Hultsfred ordförande för svensk standard i kommunal företagsservice!

Hultsfred ordförande för svensk standard i kommunal företagsservice!
Hultsfreds kommun är under 2011-2012 ordförande i den nationella svenska kommittén SIS TK-541, som ska utveckla de redan framtagna riktlinjerna för kommunal företagslots till svensk standard. Hultsfred, Högsby och Vimmerby påbörjade detta arbete i samarbete med SIS Swedish Standards Institute under 2010 med stöd från Tillväxtverket.
I kommittén sitter även Helsingborg, Örebro, Högsby kommuner, Västervik Framåt och Stockholm Business Region med flera.