Klartecken för lärarutbildning

Fakta

Information: Lena Persson, programansvarig Linneuniversitetet. lena.persson@lnu.se
Typ:Högskola
Längd: 4 år, 240 hp
Takt: helfart
Ort:Hultsfred
Sista anmälan: 15 april
Start: Hösten 2011

Anmälan:www.studera.nu, öppnar 15 mars 2011
Kod:se hemsida www.lnu.se

Campus Hultsfred startar nytt lärarprogram till hösten.
Från hösten 2011 finns möjligheten att studera till lärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs fyra till sex i Hultsfred. Totalt sett i Sverige startas fyra olika lärarutbildningar för fyra olika nivåer. Linnéuniversitet, som högskoleutbildningen kommer drivas genom valde att lägga just denna utbildning i Hultsfred. Det kommer att finnas minst 15 platser.

Grundlärarprogrammet - Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
En bra lärare vägleder, stimulerar och formar sina elever och som lärare i grundskolans årskurs 4-6 har du en väldigt viktig roll att fylla. Under dessa år har det lekfulla lärandet från grundskolans tidiga år börjat ersättas av den pedagogik som präglar grundskolans senare del och gymnasiet. Din uppgift blir att förvandla barnens nyfikenhet till livslång kunskap.
 
Utbildningen domineras av ämnesstudier i svenska, matematik och engelska. Vid sidan av det läser du även en utbildningsvetenskaplig kärna, där bland annat moment om ledarskap, sociala relationer samt utveckling och lärande ingår.
En av utbildningens terminer är valbar, för att du ska få möjlighet att utveckla din egen lärarprofil. Då kan du välja bland kurser så som naturorientering, samhällsorientering eller praktiska och estetiska ämnen så som bild, idrott eller musik.

Om bara fyra år kan det vara du som formar elevernas framtid.
Utbildningen är förlagd på Campus Hultsfred. Undervisningen sker via telebild men innehåller även ett antal obligatoriska träffar på Linnéuniversitetet/Kalmar
 
Behörighet: grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 6b. Särskild behörighet är Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A
Examen: Lärarexamen på avancerad nivå