Nytt projekt ska utveckla turistentreprenörer

Genom att utveckla turistentreprenörerna utmed cykelleden i Astrid Lindgrens Hembygd siktar fyra kommuner på att höja kvaliteten inom besöksnäringen. Projektledaren Jens Carlsson är på plats och nu startar utvecklingsarbetet!

Genom att utveckla turistentreprenörerna utmed cykelleden i Astrid Lindgrens Hembygd siktar fyra kommuner på att höja kvaliteten inom besöksnäringen. Projektledaren Jens Carlsson är på plats och nu startar utvecklingsarbetet!

Cykelleden i Astrid Lindgrens Hembygd togs fram till sommaren 2010, trycktes upp i en blygsam upplaga och har ännu inte marknadsförts särskilt hårt. Nu omarbetas cykelleden, med nya avstickare till spännande besöksmål, samtidigt som boendeanläggningar och upplevelser längs vägen utvecklas för att bli ännu bättre.

Entreprenörernas engagemang
Exakt vilka insatser processen kommer att omfatta är ännu inte hugget i sten. Ramarna sätts av styrgruppen, med representanter från kommunerna och leaderkontoret. Dessa konkretiseras sedan av ledningsgruppen, som ska bestå av ett tiotal entreprenörer längs cykelleden. Projektledaren är kittet mellan grupperna – men däremot inte den person som leder, driver och utför allt praktiskt arbete. Det är just det som gör det här projektet unikt.
– Hela idén bygger på entreprenörernas engagemang, kunskap och behov. Vi vill locka fram deras vilja att bli ännu bättre. Entreprenörernas starka roll ökar också möjligheterna för att arbetet ska fortsätta efter projektets slut 2013, säger Jenni Leppelt, turistkonsulent i Hultsfreds kommun och en av initiativtagarna till projektet.

Cykelled i mobilen
Förhoppningen är att projektet redan till nästa sommar ska göra avtryck i besöksnäringen. Dels genom en bättre och mer genomarbetad cykelledskarta, som blir tillgänglig eventuellt både på nätet och i mobilen, samt nya topografiska kartor för respektive kommun. Dels genom aktivt utvecklingsarbete, studiebesök, föreläsningar, kunskapshöjande föreläsningar och erfarenhetsutbyte i ett större nätverk av entreprenörer.

Ledande region i Sverige?
– Under projekttiden kommer vi noga att följa utvecklingen i Västra Götalands kvalitetssäkringsprojekt, som syftar till att ta fram en modell för att kvalitetssäkra boende och aktiviteter samt Partnerskap Småland, projektet som handlar om att stärka varumärke och destinationsutveckling i Småland, säger Jenni Leppelt och betonar Astrid Lindgrens Hembygds potential.
– Vi har alla förutsättningar att bli en ledande region i Sverige men vi behöver hitta formerna för att garantera kvalitet. Det här projektet är ett steg i den riktningen.

Bland entreprenörerna i ledningsgruppen finns än så länge bl. a. Hotell Moliljan, Målilla hembygdsförening, Smalspåret, Skogsupplevelser, Bråbygden…
För mer information kontakta Jenni Leppelt 0495-24 05 10
jenni.leppelt@hultsfred.se