Storsatsning på tillverkningsindustrin i Kalmar län

28 miljoner kronor har tilldelats Industriellt Utvecklingscenter i Kalmar län (IUC) för att utveckla tillverkningsindustrin under åren 2012-2014.

IUC har analyserat 200 av länets industriföretag och inventerat deras utvecklingsbehov.
Analysen visar att behoven är som störst inom marknad/organisation, produktionseffektivisering, produktutveckling och kompetensutveckling. Satsningen kommer att omfatta tre olika projekt, däribland kompetensutveckling för att öka företagens konkurrenskraft.

Vill du veta mer?