Tre av fyra rekommenderar Hultsfreds kommun som arbetsgivare!

2010 års medarbetarenkät i Hultsfreds kommun gav ett bra resultat i dubbel bemärkelse.
Att arbetet känns meningsfullt, samarbetet med kollegorna fungerar bra och att man är stolt och trivs på sin arbetsplats är det ingen tvekan om.
Medarbetarna ger genomgående positiva omdömen om chefer, arbetsplatser och
sin egen arbetssituation. Enkäten visar helt enkelt att Hultsfreds kommuns medarbetare
trivs på jobbet.

2010 års medarbetarenkät i Hultsfreds kommun gav ett bra resultat i dubbel bemärkelse.
Att arbetet känns meningsfullt, samarbetet med kollegorna fungerar bra och att man är stolt och trivs på sin arbetsplats är det ingen tvekan om.
Medarbetarna ger genomgående positiva omdömen om chefer, arbetsplatser och
sin egen arbetssituation. Enkäten visar helt enkelt att Hultsfreds kommuns medarbetare
trivs på jobbet. 
 
Av medarbetarna i Hultsfreds kommun är 95 procent stolta över sitt arbete, 92 procent trivs på sitt jobb
och 95 procent tycker att de har meningsfulla arbetsuppgifter. Vidare tycker medarbetarna att brukarna uppskattar deras arbete, att det är lätt att samarbeta på arbetsplatserna och att samarbetet med chefen går bra.
Men enkäten visar också att det finns en del saker som Hultsfreds kommun som arbetsgivare
måste arbeta med att förbättra. Att ha möjlighet att byta tjänst inom kommunen, vi-känslan
som kommunanställd och möjligheten att göra karriär är tre exempel.
- Det vi är bra på, ska vi inte bara släppa, utan fortsätta arbeta med för att hålla oss där uppe.
Men det är också viktigt att prioritera de områden som fått lägst resultat, säger personalchef
Hans Andersson.
 
Det finns en stor chans att få arbeta hos oss
Under de närmsta åren kommer många av våra medarbetare att gå i pension. Det gör att det finns goda chanser för dig att få spännande och meningsfulla arbetsuppgifter hos oss. Inom 10 år kommer cirka en tredjedel av våra anställda ha gått i pension, och 40 procent av våra chefer!
 
Chefer
25 procent inom 5 år
40 procent inom 10 år
55 procent inom 15 år
 
Anställda
15 procent inom 5 år
30 procent inom 10 år
50 procent inom 15 år
 
I Hultsfreds kommun finns över 130 spännande yrken. Kanske har du inte tidigare hört talas om yrken som:  
personalkonsult
projekteringsingenjör
utvecklingsledare
livsmedelsinspektör
insatsledare
Samtliga arbetar inom kommunen!