Virserums Konsthall

Fler bilder

Det är svårt att inte slås av häpnad när man besöker Pappershusets andra våning för första gången. Sextio meter långt, femton på bredden och med ett genomskinligt bågformat tak som får ljuset att flöda. Virserums Konsthall är en av Sveriges tio största konsthallar, och mycket omskriven för att den ofta presenterar utställningar kring aktuella frågor, t ex Hata/Älska Sydkraft och Telia/Hata Nödkraft och Felia 2005, Gaza 2009 och nu Carema.