Öppna / stäng meny

Kurser framöver!

Framtidsforum kommer framöver att börja planera ett antal kurser med olika konkreta omställningsteman. Vilka kurser vill ni ta del av? Skicka idéer och önskemål till oss! Vi söker också människor som kan hålla i en kurs eller som vill genomföra en tillsammans med oss.

Kurserna kan behandla ett brett spektrum av ämnen som vi behöver lära oss mer av för att kunna ställa om samhället och våra liv. Exempel på kurser kan vara tillvaratagande av egenodlad mat, bygga en solfångare, vilda ätliga växter, hållbara byggtekniker...

Ett av syftet med kurserna är att tydliggöra hur konkreta val, vanor och aktiviteter i vardagen är en del av lösningen på de omfattande globala problem vi står inför. Även om problemen är globala är, som bekant, de flesta lösningar lokala.Kurserna kommer att genomföras i samarbete med lokala organisationer och personer. Vi vill lyfta fram och ta tillvara kunskap som finns runt om i området- såväl gammal, traditionell kunskap som är viktig i omställningen, som kunskap om nya tekniker, nya förhållningssätt och nya livsstilar. Vilka personer och organisationer ute i bygderna besitter viktig omställnings-kunskap? Tipsa oss gärna!

Vilken lokal utveckling vill du att vi ska stödja?

FRAMTIDSFORUM Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd drar upp riktlinjer för en ny programperiod. Du kan vara med och påverka redan nu. Välkommen till startmöte i den spännande processen att beskriva vad som kan göras i vårt område.

Skogsträdgårdskurs

FRAMTIDSFORUM En skogsträdgård är ett självreglerande ekosystem som du anlägger för att producera mat och andra nyttigheter med minimal arbetsinsats över tid. Kom och lär dig hur man gör över en helg i sommar. Antalet platser är begränsat!

Landsbygdsriksdagen 2014 - Omställning viktigaste frågan!

FRAMTIDSFORUM Framtidsforum besökte landsbygdsriksdagen i helgen, och efter lördagens Open space hade "Omställning" röstats fram som den viktigaste frågan att arbeta med på och för utvecklingen på Sveriges landsbygder!

Lokalekonomidagarna 2014 på Fredensborg

FRAMTIDSFORUM Nu har dokumentationen från Lokalekonomidagen på Fredensborg blivit klar. Inom kort kommer det även gå att se om alla föreläsningar då de filmades i sin helhet.

Evenemang i regionen

Eksjö

Saknar data från alltsomsker.nu

Oskarshamn

Saknar data från alltsomsker.nu

Se hela evenemangskalendern på alltsomsker.nu

Nyhetsbrevet sponsras av:

Vi som publicerar på brevethemifrån.se: