Öppna / stäng meny

Utsläpp och ekonomisk tillväxt

Sedan länge har Sveriges politiker, från höger till vänster, varit tydliga med att Sverige lyckats frikoppla utsläppen från ekonomisk tillväxt. Men hur är det med den saken, egentligen?

Naturvårdsverket har nyligen släppt statistik på de utsläpp som svensk konsumtion orsakar utomlands. Alltså istället för att mäta utsläppen efter var de skett har man istället lyckats mäta för vems skull de skett. Alltså konsumtionsbaserad statistik istället för geografisk. Med detta, mera rättvisa, sätt att räkna har vi betydligt högre utsläpp än vad våra riksdagspolitiker hävdar när de förhandlar med andra om klimatet. Vi får bilden av Sverige som ett fantastiskt föregångsland som lyckats med det omöjliga, dvs frikopplat utsläppen från ekonomisk tillväxt.

Det finns förstås många som tidigare studerat detta och varit kritiska, bl.a. ett examensarbete från Uppsala universitet för några år sedan. Det nya är att Naturvårdsverket inte bara släppt liknande data, utan även redovisat hur utsläppen beräknade på detta sätt, förändrats år för år sedan 1993. Det gör det möjligt för oss att korrelera utsläppen med den reala tillväxten. Dvs ta reda på om det finns någon koppling mellan ekonomisk tillväxt och utsläpp över tid.

När vi gör denna analys från 1993 till 2010 ser vi att med endast utsläppen som sker i Sverige har vi en negativ korrelation på hela -0,94. Dvs precis som vi får höra så sjunker utsläppen samtidigt som ekonomin växer. Om vi däremot tittar på de totala utsläppen, som Naturvårdsverket räknar, blir korrelationen +0,64. Alltså ett tydligt samband mellan större ekonomi och mera utsläpp, även om mycket sker utanför landets gränser.

Se även ASPOs artikel i ämnet.

Källor: ekonomifakta.se och naturvardsverket.se

Vilken lokal utveckling vill du att vi ska stödja?

FRAMTIDSFORUM Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd drar upp riktlinjer för en ny programperiod. Du kan vara med och påverka redan nu. Välkommen till startmöte i den spännande processen att beskriva vad som kan göras i vårt område.

Skogsträdgårdskurs

FRAMTIDSFORUM En skogsträdgård är ett självreglerande ekosystem som du anlägger för att producera mat och andra nyttigheter med minimal arbetsinsats över tid. Kom och lär dig hur man gör över en helg i sommar. Antalet platser är begränsat!

Landsbygdsriksdagen 2014 - Omställning viktigaste frågan!

FRAMTIDSFORUM Framtidsforum besökte landsbygdsriksdagen i helgen, och efter lördagens Open space hade "Omställning" röstats fram som den viktigaste frågan att arbeta med på och för utvecklingen på Sveriges landsbygder!

Lokalekonomidagarna 2014 på Fredensborg

FRAMTIDSFORUM Nu har dokumentationen från Lokalekonomidagen på Fredensborg blivit klar. Inom kort kommer det även gå att se om alla föreläsningar då de filmades i sin helhet.

Nyhetsbrevet sponsras av:

Vi som publicerar på brevethemifrån.se: