Öppna / stäng meny

SIDA-projekt ska främja företagande och hållbarhet i utsatta grupper i Botswana

Hultsfreds kommun inleder ett treårigt samarbete med kommunen North West District Council i norra Botswana. SIDA, Styrelsen för Internationellt Utveck-lingsarbete, har beviljat projektet. Syftet med projektet är att främja företagande med miljö- och hållbarhetsfokus.
Hela projektet bekostas av SIDA.

I april åker fyra tjänstemän från Hultsfreds kommun till Botswana. Besöket varar i cirka två veckor och syftar till att tillsammans med värdkommunen påbörja projektet. Till hösten får Hultsfred besök från Botswana.

Idén till projektet uppstod i ett samarbete som Vetlanda kommun har med North West Districts systerkommun, Kavango Regional Council i Namibia. Både North West Di-strict Council och Kavango Regional Council ligger vid Okavangodeltat, likväl som Vetlanda och Hultsfred kommuner båda är kopplade till Emån.

I North West District Council lever över 30 procent av befolkningen under fattigdoms-gränsen och HIV-spridningen är stor. Ensamstående kvinnor är en utsatt grupp. Projek-tets röda tråd är ”capacity building”, som innebär att bygga in långsiktig kunskap hos människor i utsatta grupper. I detta fall gäller det kunskap om företagande och hållbar-het. Kunskapsbyggandet ska ske både direkt mot utsatta grupper, men även mot kom-munens tjänstemän. Hultsfreds modell med företagslots ingår i projektets tankesätt för att underlätta utveckling i snittet mellan kommunen och de utsatta grupperna.

”- Samtidigt som vi får möjlighet att hjälpa en kommun och dess invånare, testar vi även Hultsfreds kommuns modeller inom företagslots och hållbarhetsutveckling”, säger Anders Helgée, miljö- och byggnadschef, och Malin Albertsson, utvecklingskontoret.

I förlängningen ska samarbetet leda till minskad fattigdom och ökat företagande i områ-det. SIDA:s motivering för att bevilja pengar till projektet är det har så tydlig inriktning mot fattigdomsbekämpning och lokal demokrati.

Projektet löper över tre år och har en total budget på cirka 2,3 miljoner kronor. Övriga svenska kommuner som beviljades medel för projekt i Botswana är Ale och Vänersborg.

Kontakt
Malin Albertsson
Utvecklingssamordnare
0495-24 08 33

Anders Helgée
Miljö- och byggnadschef
0495-24 08 50

Söker ditt företag ett centrumnära kontor?

HULTSFRED Arbetar du hemifrån? Funderar du på att flytta ditt företag till Hultsfreds kommun? Är du trångbodd eller har ditt företag dåliga lokaler? Funderar du på att starta eget?

Bondens Torg ska utvecklas

HULTSFRED Astrid Lindgrens Hembygd gör en satsning för att vidareutveckla Bondens Torg - det ambulerande marknadskonceptet för lokal mat och hantverk i Eksjö, Vimmerby, Hultsfreds och Oskarshamns komuner. Elisabet Storck blir projektledare .

Skräpplockarna

HULTSFRED Nu är Hultsfreds kommun ansluten till Skräpplockardagarna, Sveriges största manifestation mot nedskräpningen!

Fy skråen vilket härj

HULTSFRED Sommarens happening! Grabbarna P3 eller rättare sagt Putte Svensson, Patric Engqvist och Patrik Axelsson - alla de tre gamla festivalrävar planerar för ett nytt event i sommar.

Nyhetsbrevet sponsras av:

Vi som publicerar på brevethemifrån.se: