"Vi odlar, du skördar"

Framtidsforum fick ett mail. En Community Supported Agriculture (CSA)-verksamhet startar upp strax utanför Kristdala. Träffa Tobias och Sarah, som ligger bakom Stackvallens CSA, på Kristdala bibliotek måndag den 17 februari kl 18.00.

På gården Stackvallen i Krokshult utanför Kristdala bor Tobias, Sarah och deras 2 barn. De flyttade dit från Belgien, och har under 2013 haft ett provodlings-och förädlingsår.

Från och med i år startar de ett CSA (Community Supported Agriculture)*, där de odlar till självplock.

I deras sortiment kommer över 40 olika sorters grönsaker finnas. Årsproduktion kan se lite olika ut från år till år. Det beror dels på konsumenternas önskningar, men också på årsmån (väder och vind), som kan gynna vissa grönsaker och missgynna andra. 

Tobias och Sarah säger att de tror att CSA är en utmärkt lösning för att upprätthålla jordbruksverksamhet landsbygden. Det gäller särskilt i områden som där de bor, där de små fälten inte är lämpliga för storskalig kommersiell exploatering. CSA kan hjälpa till som ett verktyg för överlevnaden av små jordbruk, och därmed för överlevnaden av små byar på landsbygden.

De säger också att sätta upp en CSA-gård i Sverige är ett tecken i tiden. Folk läser artiklar om hållbart jordbruk och om att ha kontakt med den mat man äter och de som producerar maten. Människor vill vara en del av något konkret - något som representerar hållbarhet och lokalsamhället. 

Tobias och Sarah avslutar med att säga att de erbjuder ett lokalt alternativ; hälsosamma och säsongsanpassade grönsaker.

Läs mer om Stackvallen på Stackvallen.se

Missa inte heller att det även finns en CSA-verksamhet utanför Vimmerby också, mer info om Laurent och hans odlingar finns på Bastefallarn.se

 

*CSA är ett alternativt system för produktion och distribution av livsmedel. CSA innebär att konsumenterna delar de ekonomiska riskerna med producenterna genom att inför varje säsong köpa en andel av grönsaker som produceras på CSA-gården.