Landsbygdsriksdagen 2014 - Omställning viktigaste frågan!

Fler bilder

  1. Open space på Landsbygdsriksdagen
  2. Partiledarsamtal på Landsbygdsriksdagen

Framtidsforum besökte landsbygdsriksdagen i helgen, och efter lördagens Open space hade "Omställning" röstats fram som den viktigaste frågan att arbeta med på och för utvecklingen på Sveriges landsbygder!

Nytt för årets Landsbygdsriksdag var att man gjorde det som ett Open Space, en mötesform där "deltagarna själva utformar programmet och organiserar konferensen. En hel dags kreativ kaffepaus!" (lär mer på Open space-metoden). Mot slutet av dagen skedde en omröstning, där man röstade på det som var viktigaste frågan. När röstningen var klar och ämnena grupperade under sammanfattande rubriker så stod det klart att "Omställning" hade fått flest röster, precis före "Mångfald" och "Lokal ekonomi". Här finns hela sammanställningen: Resultatet av Open Space – Landsbygdsriksdagen 

På söndagen hade partiledarna från fem av våra 8 riksdagspartier infunnit sig för att debattera landsbygdspolitik. Stefan Löfven (S), Jonas Sjöstedt (V), Gustav Fridolin (MP), Annie Lööf (C) och Jimmie Åkesson (SD) var alla närvarande, de övriga partierna valde att skicka Maria Larsson (KD), Marit Paulsen (FP) och Ulf Berg (M). Både politikerna och Ulf Wickbom, som ledde samtalet, hade sammanställningen från lördagens Open Space framför sig som underlag. Ändå handlade den största delen av debatten kring "omställning" om "omställning till förnybar energi". Efter en stund nämndes matproduktion också, men ingen nämnde resiliens, minskad energianvändning, omställning av ekonomin eller inre omställning. Fortfarande är tillväxt det politiska mantrat i de högsta politiska kretsarna...

Här finns en sammanställning av samtalet: Partiledarsamtal krönte Landsbygdsriksdagen

Läs mer om Landsbygdsriksdagen här, där går också att få tillgång till en webbsändning av partiledardebatten/politikersamtalet: Landsbygdsriksdagen.se