Skogsträdgårdskurs

En skiss över skogsträdgården i Holma i Skåne.

En skogsträdgård är ett självreglerande ekosystem som du anlägger för att producera mat och andra nyttigheter med minimal arbetsinsats över tid. Kom och lär dig hur man gör över en helg i sommar. Antalet platser är begränsat!

Permakultur är ett nytt begrepp för många även om det myntades redan på 70-talet. Det är från början en sammanskrivning av orden permanent och agrikultur (jordbruk), men har de senaste åren utvecklats till att inkludera mycket mera än ”bara” odling. Kanske de bästa exemplet på permakulturens sätt att härma naturens
bevisat uthålliga och effektiva sätt att organisera sig är skogsträdgården. Den vilda skogen behöver som bekant ingen mänsklig arbetsinsats för att fungera, och ändå kan de ge så mycket nyttigheter i form av virke, ved, bär, svamp, vilt, erosionsskydd och andra ekosystemstjänster. Tanken med skogsträdgården är att efterlikna ett naturligt ekosystem, men använda sig av växter som har mera direkt nytta för människan.

En auktoritet i skogsträddgårdsvärlden är Martin Crawford i södra England. Se en kort film om hans skogsträdgård och få en uppfattning om vad det handlar om.

Philipp Weiss, som kommer hit för att hålla kursen, bygger kontinuerligt ut sin egen skogsträdgård i Puttmyra utanför Stjärnsund i Dalarna.

Datumet för kursen är satt till den 12-13 juli och preliminärt kommer vi hålla till i Pelarne. Om du är intresserad av att delta (kostnadsfritt) så hör omgående av dig till therese@alhembygd.se, eftersom antalet platser är begränsat.