2 av 16 - uruselt läge i miljömålsarbetet

Naturvårdsverket konstaterar i en ny rapport att långt ifrån tillräckligt görs för att nå de 16 miljömål som Sveriges riksdag antagit. I nuläget ser det enligt myndigheten ut som om bara 2 av de 16 målen kommer att nås till 2020.

Skyddat ozonlager och säker strålningsmiljö. Det är de två mål som Naturvårdsverket tror kommer att kunna nås. För att nå övriga 14 mål krävs långt större ansträngningar än vad som görs idag. Läs rapporten här.