Att dela fröer och sticklingar på väg att bli förbjudet?

Det florerar en rad rykten och funderingar på nätet just nu kring det förslag på ny frö-lag som lagts fram inför EU-kommissionen. Kommer det all odling med eget utsäde, rötter, knölar, fröer, sticklingar eller delande av plantor, både privat och kommersiell bli kriminell? Få tycks veta säkert vad den kommer att innebära...

OBS! Artikeln är uppdaterad!

Cornucopia?, aka Lars Wilderäng, skriver på sin blogg om Ny EU-lag kriminaliserar all odling med eget utsäde eller fröer - även privat, en ganska dyster prognos om hur den nya lagen kan komma att påverka oss alla.

En av Framtidsforums vänner beskriver den frustration som det nya lagförslaget skapar hos hen:

"Kvällens fundering: Vad är straffskalan för en tomatplanta? Värre än en hampaplanta...? Kan jag förtala nån dum j*vel i Bryssel och få ett lindrigare straff än att jag har ett citrusträd? Kommer jag bli stämplad som terrorist för att jag förser mig själv och mina vänner med olagliga grönsaker? Hur kommer det gå med kollektivodlingarna? I Växjö och resten av Sverige? Räknas det som organiserad brottslighet? En odlingsmaffia som terroriserar det fria samhället vi alla lever i och förstör för alla goda ansvarstagande konsumenter..."

Men nu dementeras alla rykten!

I en artikel på Supermiljöbloggen som publicerades igår kväll kan man läsa att "lagen inte gör att privata odlare ska tvingas registrera sina ovanliga fröer". Läs artikeln här: Felaktigheter om ny frö-lag florerar på nätet.

Så vad gäller egentligen?

Lagförslaget

Här finns förslaget på ny frö-lag på svenska: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING: om produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial

Här finns ett pressmeddelande från kommissionen om nya lagen: Smarter rules for safer food: Commission proposes landmark package to modernise, simplify and strengthen the agri-food chain in Europe (i punkt 4 under "Plant reproductive material" står klart och tydligt att privata odlare inte omfattas av lagen).

Trots dementin. Går det verkligen att slappna av helt nu? Som det går att läsa i en av kommentarerna på Supermiljöbloggens artikel: "...EU har tänkt tanken att detta skulle gälla även småodlare och privatpersoner. Alltså kan vi vänta oss en skärpning av lagen inom något år. Långsamt kokas grodan..."

För dig som vill agera!

Lagen är  faktiskt inte antagen än!

Det är ett förslag som är framlagt och detta förslag ska nu presenteras för EU-parlamentet där det antas eller skickas tillbaka för justering.

Så passa på att göra din röst hörd, säg vad du tycker innan lagen antas.

Det finns flera listor att skriva på (som motsätter sig en inskränkning av EU-medborgares möjligheter att odla en mångfald av växtsorter):
- Arche Noah´s namnlista (Europeisk förening för bevarande av artmångfald och bevarande; Arche Noah hemsida)
- Namnlista hos Avaaz
- Fröupproret på Facebook

På lördag 25 maj, hålls en global manifestation mot Monsanto och GMO-produkter. Läs mer här: March against Monsanto - info på Svenska
Och här finns kontakt och information till de 4 manifestationerna som hålls i Sverige; Göteborg, Stockholm, Falkenberg och Växjö: March against Monsanto - i Sverige