Bevara gammal kunskap – Kurs i oxkörning!

Att bevara gammal kunskap, eller i vissa fall till och med återta den, har identifierats som en viktig pusselbit för omställning till ett hållbart samhälle. Att veta hur man gjorde innan oljeboomen tog fart är både logiskt och i vissa fall livsviktigt när vi i framtiden återigen kommer stå inför det faktum att vi inte har tillgång till ”obegränsad”, billig energi.

Men att ställa om handlar inte om att gå tillbaka till 30-talet, eller något annat årtionde före oljeboomen, och leva som man gjorde då. Det handlar om att läraom kunskap, ta tillvara och i kombination med ny teknisk kunskap och moderna lösningar skapa förutsättningar för ett gott liv även efter oljan.

Samtidigt ska det vara kul!
Och kul kommer man ha på Repperda Hemman, Holsbybrunn, strax utanför Vetlanda söndagen den 22 april. Där kommer en kurs i oxkörning hållas mellan 10.00-16.00.

Arrangörerna skriver ” Du behöver varken ha oxar eller vara medlem och vi kommer inte att ta ut någon kursavgift, men du svarar själv för din rese- och matkostnad. Förtäring ordnas via någon form av catering. Du betalar kontant och helst med jämna pengar.”

Mer info och vägbeskrivning finns här: http://www.oxar.se/planerat2012.html