Biokol ett sätt att (delvis) återställa klimatbalansen?

Nu förtiden är det inte särskilt svårt att hitta varor som är ”klimatkompenserade”. Allt ifrån livsmedel till flygresor är kompenserade, det finns till och med en hel hamburgerkedja som klimatkompenserar sina maträtter. Men bara i de allra bästa fall sker denna kompensation i form av annullerade utsläppsrätter, i de värsta…

Detta samtidigt som det funnits ett sätt att fånga
koldioxid, ett sätt som redan år 0 testats i flera tusen år. 

Biokol-processen är ett sätt att binda koldioxid på ett
väldigt stabilt sätt, samtidigt som biokolet även har enormt markförbättrande
egenskaper och det går att tillvarata den energi, värme och gas, som själva
framställningen ger upphov till. 

Fastläggning av kol

Biokol är vanlig träkol, eller motsvarande gjord på annan
biomassa än trä. Det skapas genom en process som kallas pyrolys. Biokolets
positiva egenskaper som koldioxidfångare kommer sig av att det kol som växterna
tagit upp från atmosfären, som normalt återgår till koldioxid och metan efter
att växten dött, binds genom pyrolysprocessen och bildar till exempel träkol.
Kol är i sig betydligt mer stabilt och kan existera i jorden i tusentals år, om
man sprider det på jorden istället för att elda upp det. 

Biokol skulle kunna vara en mycket verkningsfull metod för
att fastlägga kol från atmosfären och därmed vara en del av lösningen för att
faktiskt minska den mänskliga påverkan på klimatet. 

Pyrolys

Att skapa biokol kan vara en enkel process, men kan även
göras mer modern för att ta vara på biprodukter som gas och värme från
procesen. 

Själva pyrolys-processen går ut på att värma upp biomassa
till ca 500 grader, med liten eller ingen tillförsel av syre. Då bildas kol,
tjära och pyrolysgas (en blandning av framför allt metan, vätgas och
kolmonoxid). Den klassiska kolmilan är ett exempel. 

Gör själv

Det enklaste sättet är att fylla en nästintill sluten
metallburk med mindre träbitar och sedan ställa i en brasa. Det är viktigt att
gasen som sipprar ut förbränns av elden. Sen när processen är klar är det bara
att sprida kolet, tex i din trädgård. 

Markförbättrare

Förutom att binda kol ur atmosfären är biokol oerhört
intressant med sina markförbättrande egenskaper. Forskning visar på upp till 30
% högre produktion på mark där biokol spridits. Man har kommit fram till att
biokol:

• Ökar förmågan att binda vatten och
näringsämnen, dock inte hårdare än att de fortfarande är lättillgängliga för
växterna.
• Minskar läckage av fosfor, kväve och andra näringsämnen.
• Markens ekosystem förbättras eftersom mikroorganismer, maskar m.fl. gynnas.
• Jorden blir mer lättarbetad, vilket dels ökar rötternas utbredning och därmed
näringsupptag, dels minskar jordbruksmaskinernas bränsleförbrukning.

Förklaringen till dessa intressanta egenskaper ligger i strukturen hos en kolatom, som ser ut som
en tvättsvamp. Ytan är väldigt aktiv och kan vara lika stor som en halv
fotbollsplan per gram kol(!). 

Vill du veta mer?

http://www.geo.uu.se/biokol/default.aspx?pageid=3&lan=0

Under Framtidsveckan kommer det även hållas en
föreläsning kring ämnet av en av landets experter på området: Folke Ghünter,
systemekolog. Föreläsningen hålls den 29 mars, kl 19.00 i Storegårdskyrkan
Eksjö.