Charles Eisenstein i Stockholm 8 juni

Hur skulle samhället se ut om vi utgick ifrån att människor är generösa, toleranta och agerar utifrån empati istället för egenintresse? Hur skapar vi en ekonomi som utgår ifrån att människor och natur faktiskt betyder något, och som bygger på att vi alla hänger samman? Dessa är bland de frågor Charles Eisenstein ställer i sitt arbete.

Kan man tänka sig en framtid av
  • gåvor, delande och generositet
  • lokala ekonomier och resilienta samhällen
  • negativ ränta som genererar större och sannare rikedom
  • befriad mänsklig passion och omtanke
  • ett ekonomiskt system som tar skador på natur och människor på allvar
  • en omställning från separation till levande samhörighet och ömsesidigt beroende
Charles Eisenstein föreläser över hela världen om omställning, pengar och kulturell evolution. Han har skrivit böckerna The Ascent of Humanity och Sacred Economics. Upptäck hans idéer om nya möjligheter för framtida livskvalitet och ekonomi här och här.

Filmklipp med Charles:
The Revolution is Love
Sacred Economics

 

Anmälan till föredraget görs till Pella Larsdotter Thiel: pella@braveworld.nu, 073-658 98 84
Kostnad: vad du vill.
Plats: någonstans i Stockholm; exakt var meddelas senare