Common cause - värderingar för hållbarhet

Fakta

Röster om rapporten Common cause:
”...the most interesting report I have read this year.”
George Monbiot i ’The Guardian’
www.monbiot.com/2010/10/11/the-values-of-everything/.

”Miljörörelsens anpassning till konsumtionssamhällets logik är
en återvändsgränd. Om miljöutmaningarna ska kunna tacklas
krävs inget mindre än ett värderingsskifte, bort från det snäva
egenintresset.”
Tidningen Effekt nr 1/11, www.effektmagasin.se

Hela rapporten kan laddas ner som pdf:
http://www.foe.co.uk/resource/reports/common_cause_report.pdf

I åratal har miljöorganisationer, rättviseföreningar och andra liknande rörelser kämpat för att öka medvetenheten om att vi måste ändra på vårt sätt att leva för att kunna undvika accelererande klimatförändringar,artutrotning, giftspridning med mera. Men trots stort engagemang, övertygande argument och genomarbetade kampanjer åstadkoms inte de beteende och attitydförändringar som behövs. Kan det finnas en förklaring, och därmed också en "lösning" på detta? Workshop 25 januari i Hultsfred.

Trots allt fler alarmerande uppgifter kring världens tillstånd sker inga större förändringar i vårt sätt att leva. De stora globala avtalen skjuts på framtiden. Skygglapparna sitter stadigt på plats hos både beslutsfattare och allmänhet. "buisness as usual" och "not in my backyard" gör det svårt för de radikala förändringar som krävs att komma till stånd. 

Frågan är bara varför? 

Den frågan har nu flera engelska organisationer försökt besvara, och man har kommit fram till att en viktig orsak till detta ligger i vad dagens konsumtionssamhälle präglas av. Våra värderingar har förskjutits från de inre till de yttre. Dagens konsumtionssamhälle präglas av yttre värderingar som fokuserar på status, ekonomisk framgång, kändisskap och individualism. Så länge dessa värderingar är starka har vi små utsikter att lyckas nå våra mål om en hållbar, rättvis och meningsfull värld.

Kan man göra nåt åt det här då? Som enskilt människa? Eller som ideell kraft i en lokal förening?

Ja absolut säger rapporten! Lösningen finns i att lyfta fram, och bygga arbetet på, de inre värderingar människor också har, såsom solidaritet, empati och delaktighet med den större helhet som vi är en del av, inklusive naturen och människor på andra sidan jorden. En viktig fråga som rapporten pekar på är att ju mer de yttre respektive de inre värderingarna tilltalas och stimuleras, desto starkare blir de. Dessutom fungerar de yttre och inre värderingarna som kommunicerande kärl; om de yttre stärks så försvagas de inre och vice versa.

Framtidsforum bjuder in till en workshop där du får lära dig med om hur du själv fungerar men även hur du i din vardag kan påverka andra runt omkring utan att skuldbelägga, tjata eller låta som en domedagsprofet.

Plats: Hultsfreds kyrkas församlingshem

Datum: 25 januari

Tid: 10.00-13.30 (enklare lunch ingår)

Workshopen är gratis.

Anmäl dig senast 23 januari till therese@alhembygd.se