Det här med Hans Rosling...

Fakta

Gapminder är en stiftelse vars målsättning är att bidra till en god global utveckling genom att göra statistik rörande sociala, ekonomiska och miljörelaterade frågor lättillgänglig och enkel att förstå. Hans Rosling är en av grundarna.

Hans Rosling är internationell läkare vid Karolinska Institutet. Han är främst känd för sitt arbete med Gapminder och sina pedagogiska föredrag om global hälsa. Källa Wikipedia.

Ibland har Framtidsforum stött på folk som lyssnat på Hans Rolsing och hans föredrag "Blir världen bättre". Något han ofta besvarar med "Ja, världen blir bättre!". Och visst har Hans Rosling rätt. På sätt och vis...

Ibland behövs det ett förtydligande, som i detta fall. Och i Framtidsforum har vi möjligheten att via nyhetsbrevet sprida detta förtydligande ytterligare.

Att Hans Rosling både är underhållande att lyssna till, att han är väldigt pedagogisk och att han har djup kunskap och erfarenhet av globala hälsofrågor är det ingen som ifrågasätter. Men när Hans, eller hans kollegor, är ute och föreläser under rubriken ”Blir världen bättre?” (Is the world becoming a better place?) kan man få känslan av att det inte bara handlar om hälsotillståndet i världen. Man kan faktiskt få känslan av att föreläsningen handlar om alla tillstånd i världen.

Hör Hans prata kort om vikten av att bekämpa fattigdomen i Svts Agenda: Att utrota fattigdomen är det enklaste - Hans Rosling

Framtidforum hade möjligheten tidigare i vår att få lyssna till en av Hans tidigare medarbetare, Staffan Landin, som turnerar med just ”Blir världen bättre?”-föreläsningen. Och vi fick bekräftat att statistiken inte på något sätt säger något om t.ex. ekosystemen, jordens bärkraft och vårt ekologiska fotavtryck.

Framtidsforum passade på att ställa några frågor om just detta. Hela föreläsningen samt svar går att höra på denna länk: Blir världen bättre? Staffan Landin i Vimmerby

Tyvärr hörs inte frågorna, men de löd ungefär så här:
Hållbar utveckling är att öka livskvaliten inom ramen för jordens bärkraft. Om vi ska kunna svara på frågan om världen har blivit bättre (som ju är titeln på din föreläsning) behöver vi alltså veta vad som har hänt med livskvalitén (har det ökat?) och vad som har hänt med vårt ekologiska fotavtryck ( har det minskat?). Gapminder laborerar med ett antal hälsoindikatorer men säger ingenting om ekologiskt fotavtryck. Alltså saknas det underlag att svara på den viktiga frågan?

svaret på frågan finns på: 1 tim 24 min 30 sek och ända till slutet

För den som är ännu mer intresserad (överkurs) ställdes även följande fråga:
Varför väljer Gapminder att presentera inkomstskillnaderna i världen i logaritmisk skala och varför jämför man bara inkomstskillnaderna mellan länder när det ju faktiskt är så att skillnaderna inom länder ökar. Tidigare fanns en graf på hemsidan som visade inkomstskillnader på individbasis. Varför har man tagit bort den? På det sätt som Gapminder väljer sin grafik framstår orättvisorna i världen mindre än de verkligen är?

svaret på frågan om inkomstskillnader mellan länder finns på: 32 min 22 sek till ca 36 min

svaret på frågan om logaritimisk skala finns på: 54 min 36 sek till 1 tim