Durban-mötet över - vad gör vi nu?

FNs klimatmöte i Durban har avslutats. Sveriges miljöminister Lena Ek säger sig vara glad över vad som uppnåtts. Samtidigt konstaterar miljöorganisationer och andra engagerade att förhandlingsprocessen räddats- men inte klimatet.

Det huvudsakliga utfallet av Durban är att en färdplan för att gå vidare med förhandlingarna nu finns, men ännu saknas innehåll i form av konkreta beslut för att hejda klimatförändringarna. Detta kritiseras starkt från många håll,
eftersom forskare länge hävdat att vi inte har tid att dröja längre med konkreta åtgärder. Tiden rinner iväg och våra möjligheter att hejda ett skenande klimat minskar stadigt.

Rikard Warlenius sammanfattar resultatet av Durban:
– Kyotoprotokollet fick en andra åtagandeperiod efter 2012, men med färre länder (utöver USA hoppar även Kanada, Ryssland och Japan av) och ännu utan nya bindande minskningsmål.
– Till år 2015 ska ett nytt ”rättsligt avtal” förhandlas fram som omfattar alla världens länder och träder i kraft år 2020.
– Till år 2020 ska världens största fond, Green Climate Fund, ha operationaliserats och fyllts med tillräckligt mycket medel för att kunna dela ut 100 miljarder dollar årligen till klimatomställning och anpassning.

Warlenius skriver vidare på Cogitos hemsida att den praktiska innebörden av Durban-paketet är att världens regeringar ger upp målet att hålla klimatet under kontroll.

Jordens Vänner kallar Durban-mötet för en dödsdom för fattiga.

Se också vad Naturskyddsföreningen och Greenpeace skriver om resultatet av Durban.

Läs även the Guardians sammanställning av reaktioner på Durban.