Folkrörelsekonferens i Göteborg: Fira! Stå emot! Ställ om!

20 år efter Rio-konferensen och 40 år efter Stockholms-konferensen kvarstår frågan: Hur ska vi skapa ett rättvist och hållbara samhälle? I juni 2012 anordnar FN ännu en konferens om hållbar utveckling i Rio de Janeiro. Inför FN-konferensen samlas Sveriges folkrörelser i Göteborg 18-20 maj under rubriken Fira! Stå emot! Ställ om!. Målsättningen är att summera, utvärdera och fira 40 år av kamp, stärka dagens och morgondagens miljö- och solidaritetsarbete och bygga allianser för en rättvis omställning.

På konferensen medverkar bl a danska byggfacket som gjort en plan för 100 000 gröna jobb, Lucia Ortiz, Folkliga toppmötet i Rio för social och miljörättvisa, Thomas Wallgren, Björn Forsberg, Hillevi Helmfrid, Rikard Warlenius, Karin Svensson Smith, Anders Dejke, Carmen Blanco Valer, Andreas Malm, Anna Nygård, Kenneth Hermele, Gudrun Utas och Lars Henriksson.

Konferensen är ett initiativ av Jordens Vänner. Medarrangörer är nätverket Global Rättvisa Nu, Attac, Emmaus Björkå, Framtiden i våra Händer, Färnebo folkhögskola, Forum Syd, Föreningen Aktivism.info, Gröna Kvinnor, Klimataktion, Latinamerikagrupperna, NOrdBruk och Svensk-Kubanska föreningen. 

konferensens hemsida beskrivs bakgrunden till mötet så här:

Nu är det dax igen! 5 juni 1972 kom världens miljöintresserade till Stockholm. Aktiva i folkrörelser från hela världen samlades på möten och demonstrationer för att stoppa miljöfarlig teknik och resursslöseriet och istället satsa på lågenergisamhället och global solidaritet. Regeringar samlades på den första FN konferensen om miljö. Den blev ett led i starten på statlig och internationell miljöpolitik över hela världen. Storföretagen bestämde i det dolda mycket av budskapet.

5 juni 1992 var det dags igen i Rio de Janeiro, nu med en bredare syn på att lösa både miljö- och sociala krisen i världen. Folkrörelserna hade denna gång olika budskap. En del såg möjligheten att samverka med regeringar och företag för att i samförstånd lösa problemen. Andra startade kampen mot det rådande systemet med bonderörelser och rörelser mot skuldkrisen i täten. De firade motstånd mot västerländsk imperialism, bekämpade miljöfarliga dammbyggen, skogsskövling och tog strid för global rättvisa. Regeringarna beslöt om det ambitiösa handlingsprogrammet Agenda 21 och konventioner om biologiskt mångfald och klimatet som fastställde att rika länder hade större ansvar än fattiga för att bidra till att lösa omställningen till en hållbar värld. Storföretagen trädde fram öppet och ville ha marknadslösningar.

20 -22 juni 2012 samlas folkrörelser, regeringar och företagen åter i Rio. Rapporter från FN visar att mycket har gjorts men den samlade globala situationen har förvärrats. Agenda 21 fick aldrig den finansiering som man hoppats på. Klimatförhandlingarna har gått i stå. Folkrörelserna är denna gång mer enade och ordnar det Folkliga toppmötet för social och miljömässig rättvisa som riktar sig mot att göra miljö och välfärd till handelsvara. Regeringarna i rika länder har nu alltmer anammat storföretagens syn på att marknaden ska styra med vad som kallas “grön ekonomi”. Istället för bindande beslut så önskar man att sätta pris på miljön och därmed öppna nya marknader för spekulation och göra vinstintresset till den viktigaste faktorn för att bygga en hållbar värld. Storföretagen håller med. / Tord Björk