För egen el - glöm vindkraft och satsa på solceller

Fakta

Egen El är startat av vänsterprofilen Johan Ehrenberg för att ge makten över elproduktionen till medborgarna. Flera söndagar i månaden arrangerar de visningar av sin demopark, Kullen, utanför Katrineholm.

Det har huvudbudskapet på den utflykt som en busslast omställare från Astrid Lindgrens Hembygd fick ta del av vid besöket i Katrineholm i söndags.

Johan Ehrenberg, som startade Egen El för några år sedan, berättade om hur han först trott på småskalig vindkraft som det bästa sättet att producera egen el. Men "vi bor ju inte där det blåser som mest" som Johan sa, detta i kombination med de hastigt sjunkande priserna på solceller har gjort solenergin överlägsen för de allra flesta egen el-producenter.

Kullen, demoanläggningen i Katrineholm, är fullpackad av små vindsnurror och solceller. Det finna alla typer att titta på och lära om. Egen El ser det hela som en folkrörelse för att ge makten över energin till bara till medborgaren. Men för de flesta deltagarna var det främst strikta ekonomiska och klimat-etiska argument som verkade väga tyngst. Även möjligheten att elektrifiera stugor utan elanslutning var av intresse för deltagarna.

Det enda som Johan fick mothugg i, var hur stora utsläppsminskningar som solceller på villataket ger.  Denna fråga kan diskuteras i oändlighet, men så länge vi handlar el med Europa är det svårt att helt skaka av sig att vad vi gör spelar roll. Lyssna t.ex. på dagens P1-morgon (ca 2:20:00 in i programmet).