Framtidsforums bokcirkel drar igång!

Har du också svårt att få tiden att sätta dig ner och läsa alla intressanta böcker om hållbarhet som kommer ut? Blir vissa av böckerna, hur intressanta de än är, för ”tunga” så du slutar läsa efter kapitel 4? Behöver du någon att diskutera och reflektera med? Och vad kan man egentligen göra med den nya kunskap man tagit del av?

Svarar du Ja eller Precis! på någon av frågorna ovan så ska du förstås vara med i Framtidsforums bokcirkel!

Den 12 januari startar vi! Då har vi ett kort möte där vi bestämmer gemensamt hur vi lägger upp cirkeln.

 
Vår första bok Ekonomi utan tillväxt- ett svenskt perspektiv finns att ladda ned här.

Cirkeln kommer att hållas digitalt via ABFs "virtuella studierum" och är gratis.

Anmäl dig senast den 10 januari till Therese Sjögren på therese@astridlindgrenshembygd.se, märk mailet ”Bokcirkel”. Antalet platser är begränsat så först till kvarn!