Gemensam satsning ger ekologiska grönsaker

Konsumenter som bryr sig om vad de äter, och som vill ha närproducerade och ekologiska grönsaker odlade med omsorg. Producenter som bryr sig om miljön och som vill ha direktkontakt med konsumenterna. När de tillsammans satsar utifrån gemensamma intressen kan resultatet bli så kallade konsumentstödda jordbruk. En av de få svenska gårdar som drivs enligt denna modell är Bastefall i Pelarne utanför Vimmerby.

Systemet med konsumentstödda jordbruk (Community Supported Agriculture, CSA) innebär att konsumenterna
delar den ekonomiska risken med producenterna genom att köpa en andel av det som odlas på gården. Konsumenterna är på så sätt delaktiga i matproduktionen, och får också möjlighet att ha insyn i och visst inflytande över odlingen. Direktkontakten mellan konsumenter och producenter innebär att odlarna kan få en rimlig ersättning för sina produkter samtidigt som priserna kan hållas på en överkomlig nivå. Genom att kapitalet stannar i närområdet stärks den lokala ekonomin.

Gården Bastefall i Pelarne socken drivs sedan ett år av Laurent och Vanessa Mertz som flyttat med familjen från Luxemburg för att bli bönder i Sverige. På fem hektar åkermark odlar de 70 olika sorters grönsaker, kryddor, frukter och bär samt foder till djuren. På gården finns får, stutar och frigående höns på värdefull naturbetesmark. Laurents och Vanessas odlingsfilosofi går ut på att härma naturen så mycket som möjligt, bl a genom att samodla många olika grödor samt att låta djur och växter samspela. Jordens avkastningsförmåga byggs upp genom täckodling och tillförsel av kompost, och ingen konstgödning eller kemiska bekämpningsmedel används. Visionen är att skapa ett hållbart jordbruk och att i framtiden även kunna ta hand om kundernas hushållsavfall.

Konsumenter som köpt en andel från Bastefall får en låda med färska grönsaker en gång i veckan så länge säsongen vara. Skördesäsongen börjar i slutet av maj och varar fram till november eller december beroende på väderleken. Lådorna kommer att kunna hämtas i Vimmerby, Mariannelund, Pelarne (här är även hemleverans möjlig), Storebro (hemleverans möjlig på vägen mellan Pelarne och Storebro), Rumskulla och Frödinge.

Läs mer om Bastefall på gårdens hemsida.