Hållbar utveckling med Leadermetoden – tio framgångsfaktorer

Leader Lär, Framtidsforums systerprojekt, levererar nu sina lärdomarna i en läsvärd rapport!

Den 17-18 juni sparkade jordbruksverket igång LLU – lokalt ledd utveckling med leadermetoden – genom en träff i Stockholm där de som ville bilda leaderområde i nästa period började skriva strategier. Leadermetoden har utvecklats inom EU för att stärka landsbygdsutveckling med hjälp av ”underifrånperspektivet” och stödja lokala projekt inom en mängd områden. Senaste programperioden påbörjades 2007 och skrider nu mot sitt slut samtidigt som en ny påbörjas.

I samband med detta publicerade fyra leaderområden en skrift om att arbeta med hållbarhet framtagen inom projektet ”Leader lär för omställning till hållbarhet”. Skriften tar upp tio framgångsfaktorer. Syftet är att visa hur leadermetoden kan användas för att stärka en hållbar landsbygdsutveckling – erfarenheter som de medverkande i Leader lär-projektet anser vara till stor nytta när de nya leaderområdena ska skriva sina strategier med EU:s 2020-mål som förtecken.

Läs den korta versionen av rapporten här.