Handbok för lokal ekonomi

Hela Sverige ska Leva har gett ut en handbok i lokal finansiering som kan
användas av samhällsföreningar och andra som bedriver lokal utveckling.

Inom projektet Lokal finansiering för lokal utveckling har Hela Sverige ska leva gett ut en handbok i lokal finansiering. Det handlar om hur sparpengar som finns i bygden hos invånarna, föreningarna och företagen kan organiseras i lokala kretslopp av pengar. Ett smart och hållbart sätt att finansiera och få inflytande över bygdens utveckling. Handbok i lokal finansiering syftar till att ge lokala samhällsföreningar och andra intresserade aktörer en metod och första orientering om olika associationsformer och organisationsmodeller för lokala finanseringsinitiativ.

Ladda ned handboken här.