Hur resilienta är våra lokalsamhällen?

Fakta

Begreppet resiliens kommer från forskningsområdena psykologi och ekologi, men används allt mer även om socio-ekonomiska system. Ett resilient samhälle kan stå emot chocker och utvecklas genom kriser. Vid konferensen Framtidsbilder, som Astrid Lindgrens Hembygd ordnade i våras, talade forskarkändisen Johan Rockström från Stockholm Resilience Center om en första sådan resiliensanalys som gjorts tillsammans med Eskilstuna kommun. Denna finns nu publicerad på kommunens hemsida.

Ett allt hetare begrepp bland dem som på olika sätt jobbar för en hållbar utveckling är resiliens. Enkelt beskrivet är resiliens är ett systems långsiktiga förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas.

Den senaste månaden har jag varit iväg på två olika resor som anknytit till begreppet resiliens. Först var det ett besök hos Leaderföreningen Åres Gröna Dalar, som aktivt jobbar för att få ett mera resilient lokalsamhälle och har tydligt uttryckt detta i sin strategi. Ganska självklart när man tänker på hur beroende Åre är av vinterturismen. Sedan åkte vi Totnes i södra England, ett av Transition Towns affisch-samhällen. Eftersom hela omställningsrörelsen handlar om att verka för ökad resiliens inför stigande energipriser och klimatförändringar (numera kan ekonomisk och finansiell instabilitet läggas till de ursprungliga väntade utmaningarna) måste man säga att även den resan handlade om resiliens.

Särskilt intressant var det när vi på väg hem en av kvällarna diskuterade hur resilient våra egna lokalsamhällen egentligen är. Eftersom den jag pratade med bodde i Oskarshamn gled samtalet in på beroendet av några få stora arbetsgivare, i detta fall Scanias hyttfabrik och kärnkraftsverket i Simpevarp. Dagen efter fick vi se rubrikerna om hur Volvo flyttar sin hyttmontering från Umeå till Göteborg, med 500 färre anställda i Umeå som följd. Ytterligare några dagar senare var samtliga reaktorer avstängda i Simpevarp. Tillfälligheter förstås, men det var intressant med så konkreta exempel.

Så hur resilienta är våra lokalsamhällen? Det finns förstås andra saker att titta på än antalet och storleken på arbetsplatserna. Ett intressant mått som man användet i en rad analyser i England är hur stor del av medborgarnas utlägg på något (t.ex. mat, energi osv.) som går till lokala leverantörer och producenter. Något förenklat är mera lokalt mera resilient. Kolla rapporterna på REconomy.org.