Invigning av Klimatslinga i Ingebo

En installation från Klimatslingan.

I Ingebo Hagar utanför Vimmerby iordningställs just nu en Klimatslinga- en kort vandringsled i skogen med installationer som ska väcka tankar kring klimatförändringarna. Invigningskvällen den 4 juli bjuder på ett späckat program med bland annat skogsvandring, eko-fika, dramatisering och workshop.

Slingans installationer är skapade av olika konstnärer och skogs-engagerade. Förhoppningen är att installationerna ska vara en källa till reflektion kring klimatförändringarna, hur de påverkar skogen och hur våra vardagsval kan göra skillnad.

Programmet för invigningskvällen den 4 juli ser ut som följer:

Efter att bandet klippts och Klimatslingan förklarats för invigd (kl 18) vandrar deltagarna slingan (1,5km) och tar del av installationerna. Marianna Agetorp medverkar och berättar bl a om sin installation. Marianna är skogsägare och författare med en bred syn på skogens olika värden. Läs mer om Marianna under denna länk.

Efter eko-fika (till självkostnadspris) visar Margareta Moqvist, skogsägare och projektledare för "Skogen och klimatförändringen" samt Märta Wägeus, miljöjournalist och föreståndare på Store Mosse Naturrum, en dramatisering på temat "Skogen, klimatet och människan".

Hillevi Eriksson, klimatexpert på Skogsstyrelsen i Jönköping, delar sedan med sig av sina gedigna kunskaper om klimatförändringarna. Detta ska ge inspiration inför det grupparbete kring livsstilspusslet som avslutar kvällen.

Lokal arrangör för invigningskvällen är nätverket Skogskvinnor inom Södra skogsägarna, så nätverkets medlemmar har företräde till de begränsade platserna. Dock reserverar vi ett visst antal platser för Framtidsforums nätverk och nyhetsbrevs-läsare. Först till kvarn gäller! Anmäl intresse till Kristina Lindelöf: kristina@ingebohagar.se, tel 070-658 32 12.

Klimatslingan är ett samarbete mellan Ingebo Hagar och projektet Skogen och klimatförändringarna, Gnosjö kommun, Store Mosse Naturrum, Skogsstyrelsen, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling med flera. Läs mer om Ingebo Hagars vandringsleder, gårdsbutik och ekocafé här.