Klimatfrågan kräven en ny global etik

Vi behöver diskutera på vilka grunder vi tar oss rätten att försämra livsbetingelserna för redan fattiga människor och kommande generationer, skriver bland andra Billy Larsson i en insiktsfull debattartikel på gp.se. Artikelskribenterna är medlemmar av nätverket Radikalisera klimatpolitiken nu.

"Människan har både egoistiska och altruistiska sidor. Det rimliga nu är att vi utvecklar vår altruistiska sida och blir en globalt solidarisk varelse. För en globaliserad värld där vi alla påverkas av varandras agerande fodrar en etik med globala hänsyn. Endast genom att bryta politikens snäva fokusering på att göra det materiellt bättre för oss nu levande svenskar, kan vi se oss själva som anständiga varelser. Och  endast därigenom kan vi också bli betraktade som anständiga människor av dem som kommer att ta över vår planet efter oss" skriver debattörerna i artikeln.

Nätuppropet Radikalisera klimatpolitiken nu kan skrivas under här.