Klimatmanifestation i Vimmerby

Med anledning av FNs pågående klimatförhandlingar i Durban hålls manifestationer runt om i världen för att få världens ledare att ta ansvar för klimatkrisen. I Vimmerby samlade Framtidsforum ett grupp engagerade för en manifestation på torget under lördagen den 3e december.

Trots att så mycket står på spel är förväntningarna låga och mediabevakningen sval av FNs klimatmöte COP17/CMP7 som just nu pågår i Durban i Sydafrika. Världens utsläpp av växthusgaser fortsätter att öka, och efter att Kyotoprotokollet går ut 2012 står världen utan ett avtal för att begränsa utsläppen.

Lördagen den 3e december markerade halvtid för det två veckor långa toppmötet i Durban, och denna dag samlades människor runt om i världen för att visa att de tar klimatfrågan på allvar. I Vimmerby samlade Framtidsforum en grupp klimatengagerade för en manifestation, glögg, och samtal om vad vi kan göra lokalt för att lyfta klimatfrågan.

Klimatförhandlingarna i Durban kan följas via COP17/CMP7s officiella hemsida.

Supermiljöbloggen bevakar mötet.

Ett nytt nationellt nätverk har bildats för att visa att vi är många som oroas av att alltför lite görs för att begränsa klimatförändringarna. Skriv på uppropet på nätverket Radikalisera klimatpolitiken nu's hemsida.

 

Bild: Några av deltagarna i lördagens manifestation.