Kurstips: höstkurser på Lövudden

På torpet Lövudden i sydöstra Östergötland ges kostnadsfria kurser med självhushållnings- och permakultur-tema. I höst kan man ta del av kunskap kring äppelmustning och cidertillverkning samt landskapsvård och skogsträdgård.

September (21-22/9): Äpplemustning, ciderkunskap och livsmedelskonservering. Vi pressar must av de äpplen som finns tillhands och lär oss att göra cider. Föredrag och bildvisning om olika konserveringsmetoder samt praktiskt arbete med önskade metoder.

Oktober (19-20/10): Träd och buskar med landskapsvård och skogsträdgård. Föredrag och bildvisning om landskapsvård och skogsträdgård. Praktiskt arbete med röjning, beskärning och övrigt arbete i skogsträdgården.

Alla månadskurserna har samma koncept: De håller på i två dagar (lördag-söndag) och börjar klockan 10. De kostar inga pengar. Det går att bo på kursplatsen i olika hus eller i tält. Egen mat medtages alternativt råvaror till gemensam matlagning.

Kursernas nivå och innehåll anpassas på ett flexibelt vis till kursdeltagarna.

Under 2014 byggs kanske kurserna på med bl.a. följande läderhantverk, vinterverksamhet på is och snö samt arbete med eld och energi.

För anmälan, mer information och vägbeskrivning: Jan, kosmotopia@gmail.com