Lärande för omställning

25-26 oktober hade projektet Leader Lär för omställning till hållbarhet sin första lärande-träff på Astrid Lindgrens Näs, Vimmerby. Leader Lär för omställning till hållbarhet är ett samarbetsprojekt mellan Leaderområden runt om i Sverige. Syftet med projektet är att stärka pågående och framtida arbete för omställning till hållbarhet genom att utgöra en plattform för gemensamt lärande, erfarenhetsutbyte och metodutveckling.

Astrid Lindgrens Hembygd samordnar projektet, som är ett samarbete mellan fyra Leaderområden: Åres gröna dalar, Sjuhärad, Mellansjölandet och Astrid Lindgrens Hembygd. Projektet  kommer att genomföra fem lärandeträffar under
den två-åriga projektperioden. Parallellt med det gemensamma lärandet kommer varje Leaderområden att bedriva lokala hållbarhetsinitiativ i respektive bygd. Expertutbyten och tematiska arbetsgrupper är också del av projektet.

Teman för den första lärande-träffen var ”Varför vi behöver ställa om” och ”Var är vi nu, vad har vi redan gjort och vad är på gång i våra områden”. Knappt 30-talet deltagare från de fyra Leaderområdena var närvarande. Mötet bjöd på livliga diskussioner, tänkvärda vinklingar och nya spännande bekantskaper.