Lästips: Artikelserie i DN om skogen vi ärvde

Sveriges landskap håller dramatiskt på att förändras. Storskogen är snart oåterkalleligt borta, och för många betyder det att skogen som rekreation, som skafferi och som källa till upplevelser och inspiration försvinner. Istället breder de artfattiga virkesåkrarna ut sig. Maciej Zaremba skriver tankeväckande och upprörande om skogen vi ärvde som blivit en vedfabrik.

Är skogen bara en industriråvara, som Skogsstyrelsen tycks anse, eller är den dessutom ett landskap, människans miljö, alltså kultur – Skogen vi ärvde? Och skall de svenskar som inte äger skog ha rätt att invända mot beslut som påverkar framtidens landskap? Dessa frågor ställer Maciej Zaremba i repotageserien på DN kultur.

Man skulle kunna lägga till ytterligare en fråga, nämligen: Är skogens ekosystem och den biologiska mångfald som finns där enbart till för oss människor, eller har de dessutom ett värde i sig själva- ett värde som saknas i en virkesåker? Enligt Artdatabankens senaste lista är mer än hälften av Sveriges utrotningshotade arter knutna till skogen. Var och en av dessa är viktig för ekosystemens resiliens, och därmed också för oss människor. Men har de inte dessutom rätt att finnas till för sin egen skull?

Varken skogen som kultur eller skogen som värdefull i sig själv ryms i skogspolitiken eller i skogsbruket som det bedrivs på de flesta håll i Sverige idag. Industrin håller på att genomföra vad Zaremba kallar vår tids största kulturomvandling, och Miljöbalken är bara en rökridå.

Läs artiklarna här:

Del 1: Sveriges nya miljonprogram
Del 2: Lagen är en rökridå
Del 3: Motorsågsmassakern. Det finna alternativ men lagen kräver kalhyggen
Del 4: Skogens maffia: Så tog de makten över träden
Del 5: Skönheten och odjuret. Så drivs människan ut ur skogen