Lite risker får man väl ta

4 grader, eller 2? Mycket medieutrymme har på senare tid ägnats åt att debattera sannolikheten hos de olika klimatscenarier som forskare presenterar. Ska vi låta vår stora okunnighet om hur klimatsystemet fungerar motivera ödmjukhet och försiktighet- och därmed kraftfulla åtgärder? Eller ska vi låta samma okunnighet motivera icke-handling, till dess vi vet mer?

I kölvattnet av Världsbankens rapport Turn down the heat, där det varnars för konsekvenserna av en 4 grader varmare planet, har en debatt brutit ut i DNs nätupplaga. En av debattörerna, klimatforskaren Lennart Bengtsson, får dessutom komma till tals i en artikel.

Lennart Bengtsson har egentligen kommit fram till samma saker som andra klimatforskare. Han förnekar inte att människan påverkar klimatet, eller att en uppvärmning sker och har skett. Han medger t om att det är en katastrof i slow motion. Vad han dock tycks ha missat helt är att vi redan idag, vid 0,8 graders uppvärmning, ser allvarliga konsekvenser som drabbar människor och miljö, framför allt på platser i världen som på olika sätt är mer utsatta än vår egen. Och de slutsatser han drar av sin klimatforskning är radikalt annorlunda än de som större delen av klimat- och miljörörelsen drar.

Istället för att förespråka en mobilisering kring klimatfrågan tycker Bengtsson att det är ett problem att klimatforskning förmedlas till lekmän. Vi skapar en väldig ängslan utan att det är befogat. Och man kan inte förvänta sig att vi ska ställa om hela vårt ekonomiska system på grund av de risker som klimatfrågan ställer oss inför. Man "får vara realist, ställa problemet i relation till vad som går att lösa och hur säker man är", anser Bengtsson. Och- frågar han- hur mycket ska man egentligen ängslas över något som händer på 100 års sikt?

När en klimatforskare så tydligt uttrycker att det inte finns grund för oro ger det förstås avtryck. Bengtsson citeras också flitigt på den kända klimatskeptiska siten The climate scam.

Samma faktaunderlag, men radikalt olika slutsatser. Vad kan det bero på?

Olika syn på vilka risker som är acceptabla, kanske? Bengtsson utesluter inte att vi kan hamna på 4 graders uppvärmning, men bedömer att sannolikheten för detta är mycket låg. Samtidigt konstaterar han att klimatsystemet är oerhört komlext, och att det är mycket vi ännu inte förstår eller kan förklara. Vi vet alldeles för lite för att kunna göra förutsägelser, helt enkelt. Är det då vist att ignorera riskerna? Har vi tid att vänta tills vi är säkra?

Uppvärmningen går långsamt nu. Men utsläppen fortsätter att öka, och många forskare varnar för att systemet innehåller återkopplingar som kan göra att uppvärmningen kan komma att gå mycket fortare i framtiden. Kanske blir den omöjlig att hejda. Detta är en risk, men inget vi kan veta säkert. Inte förrän det händer.

Och det är ju inte Lennart Bengtsson som får ta konsekvenserna om de risker han trots allt medger finns blir verklighet. Det är människor i fattigare delar av världen och Lennart Bengtssons eventuella barnbarnsbarn. Så det är kanske naturligt att Bengtsson varken ängslas över de klimatförändringar vi redan genomgår- som enligt studier orsakar 400 000 människors död varje år och driver hundratusentals andra från sina hem- eller det som möjligen händer på 100 års sikt. Vi andra kan nog konstatera att det inte finns anledning att sluta oroa oss.