Living Local Economies, Åre, 25-26 juni

Fakta

Nätverket Lokalekonomerna växer fram ur ett gemensamt intresse kring en utveckling, både i praktik och teori, av begreppet ”lokal ekonomi”. Behovet av alternativa teorier till etablerad neoklassisk teoribildning är en stark drivkraft för gruppen. Vi behöver modeller och begrepp som hjälper oss att diskutera hur tillväxtekonomin drivs av energi- och penningsystem och hur globaliseringen återverkar på lokala ekonomier och naturen.

Lokalekonomerna (eller Omställningsekonomerna som en del vill ha det) delar en uppfattning om att världen står inför andra och betydligt tuffare villkor än dem vi vant oss vid de senaste 150 åren. Den lokala ekonomin kan synliggöra ett rikare utbud av möjligheter för hållbar, glokal välfärd. Nätverket sätter själv­ständiga, själv­organiserande, självansvariga lokal­samhällen i centrum för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet när vi behöver samspela i en omvärld med knappa resurser.

Living Local Economies är en internationell konferens som vill lyfta nya och beprövade lösningar för blomstrande lokala ekonomier. Deltagare får bland annat chans att lyssna till Helena Norberg-Hodge, International Society for Ecology and Culture, och Jörgen Andersson, Fjällbete. Anmälan är öppen till och med den 24 maj.

Bakom konferensen står Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Sveriges Landsbygdsdepartement och nätverket Lokalekonomerna. Så här presenteras konferensen på hemsidan,där du även hittar program och anmälningslänk:

In the light of a shaky global economy, many are calling for re-localization. They are seeking new solutions to develop the local community in a globalized world. Which cases can we find in the Nordic arena? What instruments are available to support the work of local actors in the development of the local economy? What role can the public play to support these types of initiatives?

The meeting will help to disseminate and discuss existing and new solutions. The Living Local Economies conference is designed for stakeholder’s at all different levels of the innovation system. It is a conference under the Swedish presidency of the Nordic Council of Ministers.