Lokalekonomidagarna 2014 - Småland

Den 18 mars kommer Lokalekonomidagarna till Fredensborgs Herrgård mellan Vimmerby och Hultsfred. Temat är "Möjligheter på en stolt landsbygd", och vi kommer ta reda på hur lokal ekonomi kan skapa fler arbetstillfällen och ökad livskvalitet i bygden.

Om vi kan få våra pengar att i större utsträckning gå till lokal konsumtion och lokala investeringar så genereras arbetstillfällen och inkomster åt människorna i bygden. Det är vad lokal ekonomi handlar om; att få pengarna att snurra ett varv extra i ett lokalt kretslopp.

Att konsumera lokalt och att placera det egna kapitalet i sin bygd bidrar till en positiv utveckling av den lokala ekonomin. Till exempel har en svensk i genomsnitt 250 000 kr i aktier och sparat kapital. Om bara en andel av dessa tillgångar placeras i det lokala näringslivet skulle det kraftigt stärka bygdens utveckling.

Det finns undersökningar som visar att varje krona som används till lokalt producerade varor och tjänster, snurrar runt och därmed blir värd 2,5 kronor i den lokala ekonomin. I annat fall försvinner mervärdet av konsumtionen rakt ut i den globala ekonomin. Självklart är detta viktigt med tanke på jobbtillfällen, servicelösningar och (därmed) livskvaliteten i bygden.

Konferens den 18 mars 2014, Fredensborgs Herrgård, Vimmerby

På konferensen Lokalekonomidagarna möter du experter, lär av goda exempel, breddar ditt nätverk och delar med dig av dina erfarenheter! Under våren arrangeras fyra Lokalekonomidagar på olika platser runt om i landet, varav en i Småland.

Kostnad: 200 kronor för föreningar och egna företagare, 400 kronor för myndigheter och banker. I priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Anmälan och mer information hittar du på hemsidan www.lokalekonomidagarna.se

Program för Lokalekonomidagarna 2014 Småland

"Möjligheter på en stolt landsbygd"

9.30 Registrering och fika

10.00 Arrangörer hälsar välkomna

10.10 Kavalkad av goda, lokala exempel. Samt panel med dessa om gemensamma erfarenheter

11.00 Ekonomin på svensk landsbygd – problem och möjligheter, Thomas Norrby, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU

11.20 "Den lokala ekonomins roll för att möta de globala utmaningarna" Lotta Hedström, ordförande för Svenska Afghanistan Kommittén, f.d. riksdagsledamot och fri grön tänkare.

12.00 Lunch

13.00 Lokalekonomisk mässa – möjlighet att diskutera dina frågor med representanter från banker, myndigheter, politiker, företag och föreningar.

13.40 Lokal ekonomisk analys – att förstå en bygds handelsbalans

14.00 Två parallella workshops inklusive fika:

Workshop 1

Upphandling som ett verktyg för att stärka den lokala ekonomin. Representant från Tillväxtverket samt goda praktiska exempel.

Workshop 2:

Lokal valuta som ett verktyg för att stärka den lokala ekonomin. Sara Nelson berättar om Lunds lokala valuta "Djing" och Stephen Hinton från Omställning Sverige håller i ett "rollspel" där deltagarna får prova på att skapa en egen marknadsplats med egen valuta.