Naturskyddsföreningen har skogskurs i Tuna

4-5 maj håller Naturskyddsföreningen i Kalmar län en skogskurs på temat biologisk mångfald i skogen. Föreningen vill genom kursen stimulera fler att leta och värdera skyddsvärda skogar i Kalmar län.

Kursen vänder sig till skogsintresserade medlemmar i länets kretsar, och syftar till att öka kunskapen om skyddsvärda skogar. Under fältövningarna får deltagarna bland annat lära sig inventeringsmetodik och att identifiera signalarter. Kursen är förlagd till Tuna med omgivande skogar. Läs mer på Naturskyddsföreningens hemsida.