Ny bok från Omställningsrörelsens grundare

Rob Hopkins nya bok “The Transition Companion: making your community more resilient in uncertain times” har nyligen kommit ut i internationella internet-bokhandlar. Den är en praktisk guide för byar, städer och andra grupper som vill ställa om till en mindre resursslösande livsstil och ett mer robust närsamhälle.

The Transition Companion tar vid efter Hopkins The Transition Handbook från 2008, och vilar på de erfarenheter som gjorts av omställningsgrupper runt om i världen sedan den tidigare boken gavs ut. Boken innehåller en bakgrund till den situation vårt samhälle befinner sig i idag, positiva visioner för framtiden, praktiska råd och inspirerande historier. Beskrivningar av den resa som en omställningsgrupp genomgår varvas med exempel från grupper som redan gett sig ut på denna resa. Framför allt belyser boken viktiga ”ingredients and tools” (ingredienser och verktyg) för omställningsgrupper att använda sig av i omställningsprocessen.  Läs mer här.