Nytt omställningsprojekt söker partners

Vilken roll kan Leader spela i omställningen till ett hållbart samhälle? Astrid Lindgrens Hembygd planerar att dra igång ett samverkansprojekt om detta, och söker nationella och internationella partners.

Omställningen till hållbarhet innebär utmaningar, men också fantastiska möjligheter för landsbygden. Vilken roll kan Leader spela i denna process? Vilka erfarenheter har gjorts inom Sverige och övriga Europa av hållbarhet- och omställningsarbete inom Leader, och hur kan dessa bäst tas tillvara? Astrid Lindgrens Hembygd startar nu ett samverkansprojekt om detta, och söker nationella och internationella partners. 
Läs mer om projektet här.